blog kaydol giriş hakkında sss

Çocuğa iyilik ve kötülük kavramı nasıl anlatılır? Siz anlatırken iyiliğe ve kötülüğe nasıl örnekler verirdiniz?

soruldu 20.12 '2010 saat 13:42

zeynepcelikel's gravatar image

zeynepcelikel
2716815

düzenledi 20.08 '2011 saat 07:09

ezine's gravatar image

ezine ♦♦
1.1k162342


Çocuklar ahlaki gelişim olarak geleneksel dönemdedirler ve bu dönemin en belirgin özelliği; çocuklar için niyet değil sonuç önemlidir. Yani diyelim ki bilerek bir bardak kırmış bir kişi yanlışlıkla 7 bardak kırmış bir kişiden daha masum ve suçsuzdur.Ayrıca bu dönemde çocuklar ailelerinin değerlerini benimserler. Aile için iyi ne ise çocuk için de odur. Yani burda yapmamız gereken şeylerden birisi model olmak. Diğeri de gelişim özelliğini göz önüne alarak çok fazla beklenti içine girmememizdir.

yanıtlandı 09.04 '2011 saat 10:24

g%C3%BClizar's gravatar image

gülizar
3011112

düzenledi 20.08 '2011 saat 07:11

ezine's gravatar image

ezine ♦♦
1.1k162342

Yanıtınız
önizleme/normal görünüm

Bu soruyu takip et (abonelik)

Email (geçerli olmalı (kimseye verilmeyecek)):

Buradan (giriş yapmanızın ardından) bu soruyla ilgili güncellemelere dair email haberlerine abone olabilirsiniz.

By RSS:

yanıtlar

Yanıtlar ve Yorumlar

Markdown temelleri

  • *italic* veya __italic__
  • **bold** veya __bold__
  • link:[metin](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt metin](/path/img.jpg "başlık")
  • numaralandırılmış liste: 1. Foo 2. Bar
  • to add a line break simply add two spaces to where you would like the new line to be.
  • temel HTML kodları desteklenir

Etiketler :

×1
×1

Asked: 20.12 '2010 saat 13:42

Görüldü : 3,062 defa

En son güncelleme : 20.08 '2011 saat 07:11

İlgili sorular