blog kaydol giriş hakkında sss

Anaokulu ne gibi özelliklere sahip olmalıdır? Aileler çocukları için anaokulu seçerken nelere dikkat etmelidir?

soruldu 20.12 '2010 saat 13:29

ozlemguder's gravatar image

ozlemguder
2266715


Öncelikle en iyi okul eve en yakın okuldur=)ebeveynler okul seçiminde seçici davranmalı okulun vizyonu,misyonu çocuğumuzun gelişimini çok yönlü desteklemekle birlikte çocuğumuzun sosyalleşebileceği kendini ifade edebileceği güvendiği sevgi dolu bir ortam olmasına dikkat edilmeli .

yanıtlandı 20.12 '2010 saat 13:43

aylin%20keten's gravatar image

aylin keten
91227

Aileler anaokulu seçeken çok yönlü düşünmeye özen göstermemliler. sadece bir özelliğine bakarak anaokulu seçmemeliler. Okulun okul öncesi eğitime ve çocuk gelilşimini bakışı, eğitimde kullandıkları yöntem, okul personelinin yeterliliği, okulun yapısı, okulun eve veya anne ya da babanın iş yerine yakın olmasına dikkat edilmeli. Ayrıca çocuğun kendini güvende hissedeceği, sevgi dolu, çocuğun gelişimini destekleyici faaliyetlerin yürütüldüğü, çocuklarında birer birey olduğunu bilen ve onlara da söz hakkı, seçme hakkı tanıyan, çocuğun yaratıcılığını ve yeteneklerini desteklemeye yönelik adımlar atılan bir okul öncesi kurumu olmasına dikkat edilmelidir. Bütün bunlarda okul hakkında yapılan iyi bir araştırma ve gözlemle elde edilebilir.

yanıtlandı 26.12 '2010 saat 08:13

ezine's gravatar image

ezine ♦♦
1.1k162342

düzenledi 26.12 '2010 saat 08:14

Anaokulunu seçerken öğretmenin şefkatli,güleryüzlü ve sevgi dolu olmasına dıkkat edılmelı,eğitim proğramı çocukların bireysel farklılıklarına cevap verecek şekilde düzenlenmelı.Sınıflarda hijyen ve temizlik en önemli konulardan biri.Okulun eve ne kadar mesafede olduguna dikkat edilmeli.Mümkünse eve yakın okullar tercih edılmelıdir

yanıtlandı 26.12 '2010 saat 13:04

sevda%20kalkan's gravatar image

sevda kalkan
106349

Yanıtınız
önizleme/normal görünüm

Bu soruyu takip et (abonelik)

Email (geçerli olmalı (kimseye verilmeyecek)):

Buradan (giriş yapmanızın ardından) bu soruyla ilgili güncellemelere dair email haberlerine abone olabilirsiniz.

By RSS:

yanıtlar

Yanıtlar ve Yorumlar

Markdown temelleri

  • *italic* veya __italic__
  • **bold** veya __bold__
  • link:[metin](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt metin](/path/img.jpg "başlık")
  • numaralandırılmış liste: 1. Foo 2. Bar
  • to add a line break simply add two spaces to where you would like the new line to be.
  • temel HTML kodları desteklenir

Etiketler :

×8
×1

Asked: 20.12 '2010 saat 13:29

Görüldü : 2,240 defa

En son güncelleme : 26.12 '2010 saat 13:04