blog kaydol giriş hakkında sss

Dünyanın çeşitli yerlerinde sık sık depremler meydana gelmektedir. Bizde depremlerin çok olduğu bir ülkede yaşamaktayız. Yaşadığımız depremlere çocuklarda şahit oluyorlar. İşte böyle bir durumda çocukların sordukları sorulara nasıl cevap vermeliyiz. Çocuklara deprem nasıl anlatılır?

soruldu 29.11 '2010 saat 08:29

ezine's gravatar image

ezine ♦♦
1.1k162342

düzenledi 20.08 '2011 saat 07:19


Çocuklara deprem somut bir şekilde anlatılmalı belki bunu oyunla anlatabiliriz. Buna örnek olarakta hikaye anlatılabilir, drama etkinliği yapılabilir.

yanıtlandı 29.11 '2010 saat 08:32

dilara's gravatar image

dilara
5415814

Nasıl bir hikaye anlatılabilir veya drama oyunu oynatılabilir acaba?

(29.11 '2010 saat 12:58) mertnuhoglu ♦♦

bunla ilgili bir afet eğitimi seminerine katılmıştım stajımda. Bu seminerdeki öğretim görevlisi konuyu oldukça somut bir hale getirmişti ve çocukların zihninde gayet canlanmıştı. şöyle ki; dünyayı anlatmak için bir elma kullanmış ve içini yararak çekirdeklerini dünyanın merkezine benzettiğimi söylemişti. daha sonra yer kabuğu hareketleri için de haşlanmış bir yumurtanın üzerine kırmızı kalemle çizgiler çizmişti, bunlar fay hatlarıydı. görsel ögelerle de destekleyerek yer kağunun hareket ettiğini, kırıldığını(yumurtayı çatlatarak) göstermişti. seminer sonunda tüm çocukların deprem hakkında somut fikirleri vardı.

yanıtlandı 26.09 '2011 saat 04:47

cnsckmak's gravatar image

cnsckmak
46114

Yanıtınız
önizleme/normal görünüm

Bu soruyu takip et (abonelik)

Email (geçerli olmalı (kimseye verilmeyecek)):

Buradan (giriş yapmanızın ardından) bu soruyla ilgili güncellemelere dair email haberlerine abone olabilirsiniz.

By RSS:

yanıtlar

Yanıtlar ve Yorumlar

Markdown temelleri

  • *italic* veya __italic__
  • **bold** veya __bold__
  • link:[metin](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt metin](/path/img.jpg "başlık")
  • numaralandırılmış liste: 1. Foo 2. Bar
  • to add a line break simply add two spaces to where you would like the new line to be.
  • temel HTML kodları desteklenir

Etiketler :

×66
×3

Asked: 29.11 '2010 saat 08:29

Görüldü : 10,933 defa

En son güncelleme : 26.09 '2011 saat 04:47