blog kaydol giriş hakkında sss

Bu sorunu halledemeyeceklerinden mi yoksa ailelerin müdahale etmelerini bekledikleri için mi?

soruldu 13.12 '2010 saat 09:43

ebru's gravatar image

ebru
12191120


Çocukların ağlamalarının nedeni, yaşına bağlı olarak değişir.

Henüz yeterince konuşamayan küçük çocuklarda, ağlama, bir iletişim aracıdır. Henüz konuşamayan çocuklar, herhangi bir dertleri olmasa da ağlayabilir. Bu şekilde davranmaları, bir naz veya kapristen kaynaklanmaz. Henüz isteğini dille ifade etmeyi beceremediğinden, küçük çocuklar ağlayarak, iletişim kurmaya çalışırlar. Çocuk, isteklerini sözle dile getirmeyi öğrendiğinde, ağlamayı bırakacaktır; çünkü konuşarak iletişim kurmak, ağlayarak iletişim kurmaktan çok daha kolaydır.

yanıtlandı 15.12 '2010 saat 08:06

mertnuhoglu's gravatar image

mertnuhoglu ♦♦
4062512

Çocuklar bir sorun karşısında hemen ağlarlar ailelere tavsiyem çocukları sorunlarıyla başa çıkmalarında yanlız bırakın ihtiyaç görmedikçe müdahale etmeyin halletmelerine olanak sağlayalım diyorum...

yanıtlandı 13.12 '2010 saat 09:52

ebru's gravatar image

ebru
12191120

Yanıtınız
önizleme/normal görünüm

Bu soruyu takip et (abonelik)

Email (geçerli olmalı (kimseye verilmeyecek)):

Buradan (giriş yapmanızın ardından) bu soruyla ilgili güncellemelere dair email haberlerine abone olabilirsiniz.

By RSS:

yanıtlar

Yanıtlar ve Yorumlar

Markdown temelleri

  • *italic* veya __italic__
  • **bold** veya __bold__
  • link:[metin](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt metin](/path/img.jpg "başlık")
  • numaralandırılmış liste: 1. Foo 2. Bar
  • to add a line break simply add two spaces to where you would like the new line to be.
  • temel HTML kodları desteklenir

Etiketler :

×8
×2

Asked: 13.12 '2010 saat 09:43

Görüldü : 2,304 defa

En son güncelleme : 15.12 '2010 saat 08:06