blog kaydol giriş hakkında sss

yazlız oynamamak için mi yok sa büyüklerini model aldığından mı?

soruldu 13.12 '2010 saat 08:59

ebru's gravatar image

ebru
12191120


gerekirse bağrıma taş basar çocuğumun bu ihtiyacını karşılarım :D

yanıtlandı 20.12 '2010 saat 13:43

nur's gravatar image

nur
1967816

Hangimiz yalnız yapabiliriz ki? annelerimiz babalarımız da evlenmişler.. yani insan tek başına çok fazla bir şey yapamaz. bir süre yalnız oynanılabilir ama bir süre sonra oynayacak birini ararlar çocuklar. Arkadaşlık bize paylaşmayı yardımlaşmayı sıra beklemeyi gibi bir çok şeyi öğretir. çocukların büyüklerini model aldıkları bir gerçek, belli bir döneme kadarda yalnız oynarlar zaten. Belli bir yaştan sonra sıkılırlar arkadaş isterler.

yanıtlandı 20.12 '2010 saat 13:43

semadogru's gravatar image

semadogru
3166816

En önemli özelliği sosyalleşmek ve hayatlarını sürdüre bilmek için farklı bir bireye ihtiyaç duymak.

yanıtlandı 20.12 '2010 saat 14:00

inci's gravatar image

inci
1965712

Yanıtınız
önizleme/normal görünüm

Bu soruyu takip et (abonelik)

Email (geçerli olmalı (kimseye verilmeyecek)):

Buradan (giriş yapmanızın ardından) bu soruyla ilgili güncellemelere dair email haberlerine abone olabilirsiniz.

By RSS:

yanıtlar

Yanıtlar ve Yorumlar

Markdown temelleri

  • *italic* veya __italic__
  • **bold** veya __bold__
  • link:[metin](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt metin](/path/img.jpg "başlık")
  • numaralandırılmış liste: 1. Foo 2. Bar
  • to add a line break simply add two spaces to where you would like the new line to be.
  • temel HTML kodları desteklenir

Etiketler :

×11
×1

Asked: 13.12 '2010 saat 08:59

Görüldü : 3,063 defa

En son güncelleme : 20.12 '2010 saat 14:00