blog kaydol giriş hakkında sss

sebebi sizce korku olabilir mi? yada kardeşi varsa gönderildiğini mi düşünür çocuğu okula gitmeye nasıl ikna edebiliriz?

soruldu 13.12 '2010 saat 08:50

ebru's gravatar image

ebru
12191120


Asıl neden çocuğun kısıtlanmak istememesi durumudur. Çocuk okul saatleri içerisinde; istediği zaman dışarı çıkamamakla, sevdiği oyuncaklarla oynayamamakla, dilediğini giyememekle, annesine ulaşamamakla, belli saatlerde belli aktiviteleri yapmaya zorlanmakla üstelik kendi düşüncesi sorulmadan ve belli bir kalıba sokulmaya çalışılarak kendini kısıtlanmış hissedebilir. Ayrıca ailesinin gözünde prenses, prens olan çocuk okula gittiğinde görürki kendisi gibi onlarca prens ve prenses vardır.

yanıtlandı 30.12 '2010 saat 18:51

culis's gravatar image

culis
75191627

Çok sayıda nedeni olabilir. Örneğin:

 1. Öğretmeni kötü davranıyor olabilir.
 2. Arkadaşlarıyla anlaşamıyor olabilir.
 3. Evde istenilmediğini düşünüyor olabilir.
 4. Anne babasından ayrı kalmak istemiyor olabilir.
 5. Arkadaşları kendisine kötü davranıyor olabilir.

Bunların dışında da sayısız neden olabilir.

yanıtlandı 15.12 '2010 saat 08:35

mertnuhoglu's gravatar image

mertnuhoglu ♦♦
4062512

Çocukların okula gitmek istememelerinin birçok nedeni olabilir. Özellikle okula yeni başlayacak olan çocuklarda ortaya çıkan okul fobisi önemli bir nedendir. Okul fobisi daha çok aşırı koruyucu ailede, aileye bağımlı yetişmiş, okul öncesi hazırlık eğitimi alşmamış, çeşitli nedenlerle uzun süre evde kalmış çocuklarda görülür. Okul fobisi bir uzmanın rehberliğinde giderilebilir. Çocuk okula başlamışsa ve bir süre sonra okula gitmek istemiyorsa bunun başka nedenleri vardır. Çocuğun okuldaki ilişkilerinde yaşanan olumsuzluklar önemli nedenlerdir. Okulda öğretmeninin, okul yöneticilerinin, arkadaşlarının, personelin ona kötü davranıyor olması, arkadaş edinememiş olmasından dolayı kendini yanlız hissetmesi, ailesinde yaşanan problemlerden dolayı onlardan ayrılmak istememesi, çocuğun kendine güveninin olmaması ve derslerde başarısız olacağını düşünmesi, bir özelliğinden dolayı akadaşlarının onunla alay etmesi gibi birçok neden sıralanabilir.

yanıtlandı 26.12 '2010 saat 08:01

ezine's gravatar image

ezine ♦♦
1.1k162342

Yanıtınız
önizleme/normal görünüm

Bu soruyu takip et (abonelik)

Email (geçerli olmalı (kimseye verilmeyecek)):

Buradan (giriş yapmanızın ardından) bu soruyla ilgili güncellemelere dair email haberlerine abone olabilirsiniz.

By RSS:

yanıtlar

Yanıtlar ve Yorumlar

Markdown temelleri

 • *italic* veya __italic__
 • **bold** veya __bold__
 • link:[metin](http://url.com/ "başlık")
 • resim?![alt metin](/path/img.jpg "başlık")
 • numaralandırılmış liste: 1. Foo 2. Bar
 • to add a line break simply add two spaces to where you would like the new line to be.
 • temel HTML kodları desteklenir

Etiketler :

×6
×4

Asked: 13.12 '2010 saat 08:50

Görüldü : 2,510 defa

En son güncelleme : 30.12 '2010 saat 18:51