blog kaydol giriş hakkında sss

zihinsel yetersizliği olan çocuklara kavram eğitimi verirken çocuğun kendi öğrenme sırasına göre vermek gerekir.sizce bu eğitimi kalıcılaştırmak için nasıl bir yol izlenmelidir?

soruldu 13.12 '2010 saat 08:34

seher's gravatar image

seher
4659917

Bu soruyu ilk yanıtlayan siz olun!
önizleme/normal görünüm

Bu soruyu takip et (abonelik)

Email (geçerli olmalı (kimseye verilmeyecek)):

Buradan (giriş yapmanızın ardından) bu soruyla ilgili güncellemelere dair email haberlerine abone olabilirsiniz.

By RSS:

yanıtlar

Yanıtlar ve Yorumlar

Markdown temelleri

  • *italic* veya __italic__
  • **bold** veya __bold__
  • link:[metin](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt metin](/path/img.jpg "başlık")
  • numaralandırılmış liste: 1. Foo 2. Bar
  • to add a line break simply add two spaces to where you would like the new line to be.
  • temel HTML kodları desteklenir

Etiketler :

×3
×1
×1
×1

Asked: 13.12 '2010 saat 08:34

Görüldü : 1,370 defa

En son güncelleme : 13.12 '2010 saat 08:34