blog kaydol giriş hakkında sss

Üstün zekalı çocuk kimdir?

soruldu 13.12 '2010 saat 08:26

cansu's gravatar image

cansu
2715813

düzenledi 15.12 '2010 saat 08:30

mertnuhoglu's gravatar image

mertnuhoglu ♦♦
4062512


Üstün Zekalılar; daha hızlı öğrenebilme,daha uzun süre akılda tutabilme, daha geniş ve derinliğine kavrayabilme olay ve olgular arasındaki ilişkileri daha önce anlayabilme ve sezgi gibi bir çok zihinsel yetenek bakımından üstün zihin kapasitesine sahip çocuklardır

Gürkan yaşar:Üstün zekalılar eğitim danışmanı alıntıdır.

yanıtlandı 13.12 '2010 saat 08:38

cansu's gravatar image

cansu
2715813

düzenledi 15.12 '2010 saat 08:29

mertnuhoglu's gravatar image

mertnuhoglu ♦♦
4062512

Üstün zekalı çocuk yaşıtlarına göre kavramları daha hızlı öğrenebilen, daha hızlı neden sonuç ilişkisi kurabilen, daha fazla bilgiyi uzun süre hafızasında tutabilen ve uygulanan zeka testlerinden sürekli olarak 130 ve daha fazla puan alan çocuklardır.

yanıtlandı 26.12 '2010 saat 07:49

ezine's gravatar image

ezine ♦♦
1.1k162342

Üstün zekalı çocuk, özel akademik alanlarda veya zeka, yaratıcılık, sanat, ve liderlik kapasitesi yönüyle yaşıtlarına göre yüksek düzeyde performans gösteren çocuktur.

yanıtlandı 26.12 '2010 saat 13:31

sevda%20kalkan's gravatar image

sevda kalkan
106349

Yanıtınız
önizleme/normal görünüm

Bu soruyu takip et (abonelik)

Email (geçerli olmalı (kimseye verilmeyecek)):

Buradan (giriş yapmanızın ardından) bu soruyla ilgili güncellemelere dair email haberlerine abone olabilirsiniz.

By RSS:

yanıtlar

Yanıtlar ve Yorumlar

Markdown temelleri

  • *italic* veya __italic__
  • **bold** veya __bold__
  • link:[metin](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt metin](/path/img.jpg "başlık")
  • numaralandırılmış liste: 1. Foo 2. Bar
  • to add a line break simply add two spaces to where you would like the new line to be.
  • temel HTML kodları desteklenir

Etiketler :

×7

Asked: 13.12 '2010 saat 08:26

Görüldü : 3,072 defa

En son güncelleme : 26.12 '2010 saat 13:31