blog kaydol giriş hakkında sss

Hangi tutumlar çocukları utangaç yapar ve utangaç çocuğa nasıl davranılmalı?

soruldu 13.12 '2010 saat 08:25

arife%20akku%C5%9F's gravatar image

arife akkuş
38151324


Çocuğa baskı yapmak: Neden beni dinlemiyorsun?!, neden çok konuşuyorsun?!, cevap versene gibi cümleler çocuğa baskı yapmaktan başka bir şey değildir. Anne babalar kendi yetişme tarzlarını doğru bulup çocuklarınada uygulamak isterler yanlış tutumlar sergilememk için aileler farklı yöntemler geliştirmeli, davranışları çocukları kırmadan incitmeden olmalı.. Çocuklarının yaptığı şeylere şevklerini kırmadan şevkatle yaklaşılmalı.. Kızmak,suçlamak,alaycı bakmak/davranmak,herkesin içinde ayıplamak/utandırmak,yargılamk vb olumsuz darvarınşları sergileyen anne babanın çocukları utangaç olur ve ileride çocuğun okul,iş hayatında ve sosyal hayatında zorlanacağı durumlar meydana gelir..

yanıtlandı 13.12 '2010 saat 08:42

arife%20akku%C5%9F's gravatar image

arife akkuş
38151324

Sosyalizasyon sürecinde ilk adım olarak görebiliriz çocukluk yıllarını. Ailesinin dışındaki dünyayla yeni yeni etkileşime giren çocuk için ilk diyaloglar oldukça önemlidir. "işte bu da bizim 2 numara, haydi yavrum teyzelere amcalara merhaba de..." diye başlar oyun. Tam da bu aşamada sahne, ışıklar, yardımcı oyuncular oldukça önemlidir, çocuğun kırmızı halıda gururla yürüyebilmesi için. Tabi bir de anne babanın kendi çocukluk deneyimleri de oldukça önemlidir. Nasıl büyüdülerse kendi çocuklarından da onu bekleyebilme durumlarını anlayabilmek için. Ayrıca anne babanın "şimdi ve burda" ki performansları da diğer önemli bir noktadır, rol model olması açısından. Her ne kadar kanıtlanabilecek olma durumu zayıf olsa da geçmiştekilerden gelen genlerin de ayrı bir yeri olduğuna inanıyorum.

yanıtlandı 30.12 '2010 saat 18:24

culis's gravatar image

culis
75191627

Utanç özgüveni yeterince gelişmemiş çocuklarda olabilir. Özgüveni tam olmayan çocuk yanlış yapmaktan ve söylemekten çekinir. Utangaçlığın en büyük nedeni çocuğun sürekli bir denetim altında olması, en küçük hatanın bile affedilmemesi, cezalandırılması, ayıplanması ya da alay edilmesidir. Anne baba arasında şiddetli kavgaların olması, çocuğun sürekli engelllernmesi, sevgi ihtiyacının doyurulmamasıda çocukların utangaç olmasına neden olabilir. Bir başka neden de çocuğun model aldığı kişinin utangaç olması olabilir. Utangaçlığı ortadan kaldırmak için çocuk uüzerinde fazla baskı kurmamak, küçük yanlışlarında onu suçlamamak, yapıcı olumlu sözlerle onu desteklemek, olumlu davranışlarında onu ödüllendirmek ve özgüvenini desteklemek, sorumluluklar vererek zamanla yapabileceğini göstermek, çocuğun yavaş yavaş rahat davranmasını sağlamak, iyi örnek olmak olunarak zamanla ortadan kaldırılabilir.

yanıtlandı 26.12 '2010 saat 08:29

ezine's gravatar image

ezine ♦♦
1.1k162342

Çocukları utandıracak şeyleri konuşmaktan kaçınmalıyız. Kalabalık ortamlarda çocukları utandırmak onları içe kapanık hale getirebilir.

yanıtlandı 13.12 '2010 saat 08:31

ysmnysmn's gravatar image

ysmnysmn
2254611

alaycı bı durum konusunda karsılasdıgında ya da ailenin umursamaz durumunda çocuklar hem içe kapanık olur hemde utangaç. olurlar. Bu durumda yapabileceğimiz tek bir şey vardır, çocuğa alaycı yaklaşmadan onlara söz hakkı vererek onları utangaçlık ve içe kapanıklılık durumundan çıkartabiliriz..

yanıtlandı 13.12 '2010 saat 08:33

dilara's gravatar image

dilara
5415814

Çocuklara aileler hemen bir yere gittiklerinde nie öpmedin karşısındaki kişinin ismini söyleyip bir de çocukları rahat bırakmama sürekli müdahale etme çocuklara yapamıyorum arzusu yükler bu da çocukları utangaç yapar.

yanıtlandı 13.12 '2010 saat 09:47

ebru's gravatar image

ebru
12191120

Yanıtınız
önizleme/normal görünüm

Bu soruyu takip et (abonelik)

Email (geçerli olmalı (kimseye verilmeyecek)):

Buradan (giriş yapmanızın ardından) bu soruyla ilgili güncellemelere dair email haberlerine abone olabilirsiniz.

By RSS:

yanıtlar

Yanıtlar ve Yorumlar

Markdown temelleri

  • *italic* veya __italic__
  • **bold** veya __bold__
  • link:[metin](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt metin](/path/img.jpg "başlık")
  • numaralandırılmış liste: 1. Foo 2. Bar
  • to add a line break simply add two spaces to where you would like the new line to be.
  • temel HTML kodları desteklenir

Etiketler :

×4
×1

Asked: 13.12 '2010 saat 08:25

Görüldü : 3,249 defa

En son güncelleme : 30.12 '2010 saat 18:24