blog kaydol giriş hakkında sss

müziğin çocuğa olan etkisi nedir ? gelişim alanlar,yaratıcılığı,el ve kordinasyonu...gibi etkileri nelerdir?

soruldu 13.12 '2010 saat 08:22

seda's gravatar image

seda
3913614


Doğumdan önce 7. aydan itibaren çocuğa sakin ve uzun müzikler dinletilmelidir. Doğumdan sonrada bu düzeyde müziklere devam edilmeli yavaş yavaş basitten karmaşığa doğru gidilmelidir. duygusal ve zihinsel gelişimde büyük önem taşımaktadır.

yanıtlandı 13.12 '2010 saat 08:27

almina's gravatar image

almina
410121735

Yanıtınız
önizleme/normal görünüm

Bu soruyu takip et (abonelik)

Email (geçerli olmalı (kimseye verilmeyecek)):

Buradan (giriş yapmanızın ardından) bu soruyla ilgili güncellemelere dair email haberlerine abone olabilirsiniz.

By RSS:

yanıtlar

Yanıtlar ve Yorumlar

Markdown temelleri

  • *italic* veya __italic__
  • **bold** veya __bold__
  • link:[metin](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt metin](/path/img.jpg "başlık")
  • numaralandırılmış liste: 1. Foo 2. Bar
  • to add a line break simply add two spaces to where you would like the new line to be.
  • temel HTML kodları desteklenir

Etiketler :

×5

Asked: 13.12 '2010 saat 08:22

Görüldü : 1,792 defa

En son güncelleme : 13.12 '2010 saat 08:27