blog kaydol giriş hakkında sss

Çocukların, özellikle 3-6 yaşlar arasında hikaye kitaplarına olan ilgilerini biliyoruz. Fakat ilkokul çağına gelen çocukların kitap okuma zevkinden uzaklaşmalarına nasıl engel olabiliriz?

soruldu 29.11 '2010 saat 08:24

seher's gravatar image

seher
4659917

düzenledi 06.03 '2011 saat 13:27

mertnuhoglu's gravatar image

mertnuhoglu ♦♦
4062512


Çocuklara kitap sevgisi çocuk çağında aşılanmalıdır ve eğitim hayatı boyunca da bunu devam ettirmeleri sağlanmalıdır.Bu iş için aileye ve eğitmenlere büyük iş düşmektedir.. Kitap okuyan çocukların iletişim kapasiteleri artar.Kitabın, çocuklarda zihinsel, duygusal ve sosyal gelişimi büyük ölçüde etkilemektedir bu sebeple çocuklarda kitap okuma sevgisini oluşturma çok önemlidir. Çocuklara bol bol kitaplar alınmalı ve kitap okuma günleri yapılmalıdr.. Çocuklarımıza kitap sevigisini birlikte aşılayılım :)

yanıtlandı 29.11 '2010 saat 08:48

arife%20akku%C5%9F's gravatar image

arife akkuş
38151324

düzenledi 29.11 '2010 saat 08:49

Çocuklar, ilk eğitimlerini aile ortamında, anne ve babadan alırlar. İlk alışkanlıklar ailede kazanılır. Bilinçli anne babalar aile ortamını buna göre oluştururlar. Çocuklarına kitap sevgisi kazandırmak için küçük yaştan itibaren renkli, resimli, kitaplar hediye ederler. Küçük yaştan itibaren çocuklarına kitaplık oluştururlar. Aşağıdaki linkten sorunun daha iyi cevabını bulabilirsiniz. http://www.receptasgin.com/index.php/haberler/19?task=view

yanıtlandı 29.11 '2010 saat 08:33

ysmnysmn's gravatar image

ysmnysmn
2254611

Ailelerin çocuklarla birlikte bu kitapların ilk önce resimlerine daha sonra neler içerdiğiyle ilgili konuşmaları. Çocukların bu kitaplara daha fazla merak duymları için anne- babanın kendi zamanlarında bu kitapların ne gibi yararları olduğuıyla ilgili konuşmaları çocuğun dikkatini çekebilir....

yanıtlandı 29.11 '2010 saat 08:41

dilara's gravatar image

dilara
5415814

Yanıtınız
önizleme/normal görünüm

Bu soruyu takip et (abonelik)

Email (geçerli olmalı (kimseye verilmeyecek)):

Buradan (giriş yapmanızın ardından) bu soruyla ilgili güncellemelere dair email haberlerine abone olabilirsiniz.

By RSS:

yanıtlar

Yanıtlar ve Yorumlar

Markdown temelleri

  • *italic* veya __italic__
  • **bold** veya __bold__
  • link:[metin](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt metin](/path/img.jpg "başlık")
  • numaralandırılmış liste: 1. Foo 2. Bar
  • to add a line break simply add two spaces to where you would like the new line to be.
  • temel HTML kodları desteklenir

Etiketler :

×4
×1

Asked: 29.11 '2010 saat 08:24

Görüldü : 2,734 defa

En son güncelleme : 06.12 '2010 saat 04:32