blog kaydol giriş hakkında sss

Çocukların televizyon izlemelerine ne kadar izin vermeliyiz?

soruldu 13.12 '2010 saat 08:14

ysmnysmn's gravatar image

ysmnysmn
2254611


çocukların yaşlarına uygun televizyon programları izletilmelidir. En fazla kırk bes dakika verilmelidir izin daha sonra başka yerlere yönlendirilmelidir çocuklar

yanıtlandı 13.12 '2010 saat 08:41

dilara's gravatar image

dilara
5415814

çocukların yaşlarına uygun televizyon programları izletilmelidir. En fazla kırk bes dakika verilmelidir izin daha sonra başka yerlere yönlendirilmelidir çocuklar

yanıtlandı 13.12 '2010 saat 08:42

dilara's gravatar image

dilara
5415814

çocukların yaşlarına uygun televizyon programları izletilmelidir. En fazla kırk bes dakika verilmelidir izin daha sonra başka yerlere yönlendirilmelidir çocuklar

yanıtlandı 13.12 '2010 saat 08:42

dilara's gravatar image

dilara
5415814

Yanıtınız
önizleme/normal görünüm

Bu soruyu takip et (abonelik)

Email (geçerli olmalı (kimseye verilmeyecek)):

Buradan (giriş yapmanızın ardından) bu soruyla ilgili güncellemelere dair email haberlerine abone olabilirsiniz.

By RSS:

yanıtlar

Yanıtlar ve Yorumlar

Markdown temelleri

  • *italic* veya __italic__
  • **bold** veya __bold__
  • link:[metin](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt metin](/path/img.jpg "başlık")
  • numaralandırılmış liste: 1. Foo 2. Bar
  • to add a line break simply add two spaces to where you would like the new line to be.
  • temel HTML kodları desteklenir

Etiketler :

×66
×1

Asked: 13.12 '2010 saat 08:14

Görüldü : 3,076 defa

En son güncelleme : 13.12 '2010 saat 08:42