blog kaydol giriş hakkında sss

Halk arasında otizm bir hastalık olarak değerlendirilir, sizce otizm bir hastalıkmıdır?

soruldu 13.12 '2010 saat 08:11

almina's gravatar image

almina
410121735


Halk arasında hastalık olarak bilinen otizm aslında çocuğun sosyalleşmesinde zorluk çekmesidir, bir hastalık değildir. Otizm; sosyal ve iletişim becerilerinin oluşmasını etkileyen bir gelişim bozukluğudur. genellikle yaşamın ilk 2 yılında ortaya çıkar. Temastan kucağa alınmaktan hoşlanmazlar, tehlikelere karşı duyarsızdırlar, arkadaşlık ilişkileri kurmakta zorlanırlar, sürekli aynı oyunları oynamaktan zevk alırlar, rutin yaşama bağlıdırlar, değişikliklerden hiç hoşlanmazlar. OTİZM BİR HASTALIK DEĞİL, FARKLILIKTIR...

yanıtlandı 13.12 '2010 saat 08:21

almina's gravatar image

almina
410121735

yanıtlandı 13.12 '2010 saat 08:22

hazelnurgultepe's gravatar image

hazelnurgultepe
212611

otizm hayat boyu devam eden bir durumdur.Otizmli bireyler ogrendiklerini uygulamakta sıkıntı yaşarlar her zaman.

yanıtlandı 13.12 '2010 saat 08:23

sevda%20kalkan's gravatar image

sevda kalkan
106349

Otizm ömür boyu süren bir durumdur ama otizmi olan bireyler birçok beceriyi gerçekleştirebilir ve birçok şeyi öğrenebilirler.Otizmi olan bireyler insanlar duygularını,isteklerini,anlatmakta zorlanırlar.Yeni inanlarla tanuşmakta ve arkadaşlar edinmekte zorlanırlar.Diğer insanların ne düşündüğünü anlamakta zorlanırlar.Otizmin sebebi bilinmemektedir.Çocuğunuzun otizmli doğmasının sebebi sizin kötü bir ebeveyn olmanız değildir!

yanıtlandı 20.12 '2010 saat 13:33

H%C3%BClya's gravatar image

Hülya
1717914

Yanıtınız
önizleme/normal görünüm

Bu soruyu takip et (abonelik)

Email (geçerli olmalı (kimseye verilmeyecek)):

Buradan (giriş yapmanızın ardından) bu soruyla ilgili güncellemelere dair email haberlerine abone olabilirsiniz.

By RSS:

yanıtlar

Yanıtlar ve Yorumlar

Markdown temelleri

  • *italic* veya __italic__
  • **bold** veya __bold__
  • link:[metin](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt metin](/path/img.jpg "başlık")
  • numaralandırılmış liste: 1. Foo 2. Bar
  • to add a line break simply add two spaces to where you would like the new line to be.
  • temel HTML kodları desteklenir

Etiketler :

×2

Asked: 13.12 '2010 saat 08:11

Görüldü : 1,682 defa

En son güncelleme : 20.12 '2010 saat 13:33