blog kaydol giriş hakkında sss

Dramanın bir çok gelişim alanında etkili olduğu kesin. Fakat zihinsel gelişimi etkisi nasıl olur? Nasıl geliştirilir?

soruldu 29.11 '2010 saat 08:22

ysmnysmn's gravatar image

ysmnysmn
2254611

düzenledi 06.03 '2011 saat 13:22

mertnuhoglu's gravatar image

mertnuhoglu ♦♦
4062512

1

Çok ilginç bir soru. Bununla ilgili kimse araştırma yapmış mıdır acaba?

(29.11 '2010 saat 13:00) mertnuhoglu ♦♦

Çocuk,yaratıcı drama ile mantıksal düşünmeye başlar,düşünceleri hareketlilik kazanır.Çocuklar,drama ile canlandırdıkları ders konularıyla bilişsel becerilerini artırır.Konu ile bağlantılı olan nesneler ile,olayları,durumları, grup arkadaşlarının da yardımı ile etkili bir biçimde zihninde canlandırır.Soyut ve somut kavramları drama ile kolaylıkla öğrenebilir

yanıtlandı 29.11 '2010 saat 14:04

aydanerdogan's gravatar image

aydanerdogan
1963411

Çocuk dramada anında ortaya koyar ve yaratıcılığını kullanır. Bu sayede zihnini de kullanır. bir nesneyi başka bir nesne yerine kullanmakta yine çocuğun zihnini kullanmasına yardımcı olacaktır.

yanıtlandı 29.11 '2010 saat 13:44

semadogru's gravatar image

semadogru
3166816

Yanıtınız
önizleme/normal görünüm

Bu soruyu takip et (abonelik)

Email (geçerli olmalı (kimseye verilmeyecek)):

Buradan (giriş yapmanızın ardından) bu soruyla ilgili güncellemelere dair email haberlerine abone olabilirsiniz.

By RSS:

yanıtlar

Yanıtlar ve Yorumlar

Markdown temelleri

  • *italic* veya __italic__
  • **bold** veya __bold__
  • link:[metin](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt metin](/path/img.jpg "başlık")
  • numaralandırılmış liste: 1. Foo 2. Bar
  • to add a line break simply add two spaces to where you would like the new line to be.
  • temel HTML kodları desteklenir

Etiketler :

×11
×3
×3

Asked: 29.11 '2010 saat 08:22

Görüldü : 3,769 defa

En son güncelleme : 06.12 '2010 saat 04:32