blog kaydol giriş hakkında sss

Çocuklar neden çok soru sorarlar?

soruldu 06.12 '2010 saat 08:56

arapp6's gravatar image

arapp6
2716913

düzenledi 09.12 '2010 saat 09:06

mertnuhoglu's gravatar image

mertnuhoglu ♦♦
4062512


Çocuklar soru sorarak dünyayı keşfetmeye çalışırlar. Çocuklar dili kazanmadan önce oyuncaklar, eşyalar ve çevrelerindekilerle ilgilenerek onları gözleyerek keşfeder. Dili kazanmaya başladıkça sorular basitten kamaşığa doğru yavaş yavaş gelir. Bu konuyla ilgili daha geniş bir yazı şu linkte bulunmaktadır. http://www.bebek.com/cocuklarla_iletisim/cocuklar_neden_soru_sorarlar

yanıtlandı 09.12 '2010 saat 11:35

almina's gravatar image

almina
410121735

Çocuklar, meraklarını gidermek, hayatta nelerin olduğunu öğrenmek için soru sorarlar. Merak eden çocuklar gelecekte iyi bir yere gelir. Çünkü onlar bizim yarınımızın ufku, ışığıdır.

yanıtlandı 13.12 '2010 saat 08:07

sevda%20kalkan's gravatar image

sevda kalkan
106349

Yanıtınız
önizleme/normal görünüm

Bu soruyu takip et (abonelik)

Email (geçerli olmalı (kimseye verilmeyecek)):

Buradan (giriş yapmanızın ardından) bu soruyla ilgili güncellemelere dair email haberlerine abone olabilirsiniz.

By RSS:

yanıtlar

Yanıtlar ve Yorumlar

Markdown temelleri

  • *italic* veya __italic__
  • **bold** veya __bold__
  • link:[metin](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt metin](/path/img.jpg "başlık")
  • numaralandırılmış liste: 1. Foo 2. Bar
  • to add a line break simply add two spaces to where you would like the new line to be.
  • temel HTML kodları desteklenir

Etiketler :

×66

Asked: 06.12 '2010 saat 08:56

Görüldü : 4,433 defa

En son güncelleme : 13.12 '2010 saat 08:07