blog kaydol giriş hakkında sss

Çocuklara tuvalet eğitimi verirken neden alt ıslatırlar? Bunun nedeni yanlış tuvalet eğitimimi hazırmı değiller?

soruldu 06.12 '2010 saat 08:13

sevda%20kalkan's gravatar image

sevda kalkan
106349

düzenledi 06.03 '2011 saat 13:16

mertnuhoglu's gravatar image

mertnuhoglu ♦♦
4062512


Çocuklar tuvalet eğitimini 2-3 yaşlarında alırlar. Tuvalet eğitimi bazı çocuklarda biraz uzun sürebilir ve 4 yaşında tamamlanabilir. Bu durum normal bir süreçtir. Ancak bir çocuk 4 yaşını geçmişse ve uzun süre altını ıslatma davranışı gösteriyorsa problem var demektir. Bunun nedeni çok farklı olabilir. ilk olarak organik nedenler göz önüne alınmalıdır. Çocuğun idrar yollarında problemlerin olması, böbrek enfeksiyonları ya da kasların kontrolüyle ilgili problemler çocuğun altını ıslatmasına neden olabilir. Çocuğun yanlış ve düzensiz bir tuvalet eğitimi alması, baskıcı ve otoriter bir tutumla karşılaşması, tuvalet eğitimi sırasında çocuğa sürekli ceza verilmesi, çocuğu aşağılayıcı sözlerin söylenmesi ve korkutulması çocuğun altını ıslatmasına neden olabilir. Kıskançlıklar (özellikle yeni kardeşin olması), korku ve kaygılar gibi aşırı hoşgörü ve aşırı sevgi gören çocuklarda da alt ıslatma davranışı görülebilir.

yanıtlandı 20.08 '2011 saat 07:35

ezine's gravatar image

ezine ♦♦
1.1k162342

Yanıtınız
önizleme/normal görünüm

Bu soruyu takip et (abonelik)

Email (geçerli olmalı (kimseye verilmeyecek)):

Buradan (giriş yapmanızın ardından) bu soruyla ilgili güncellemelere dair email haberlerine abone olabilirsiniz.

By RSS:

yanıtlar

Yanıtlar ve Yorumlar

Markdown temelleri

  • *italic* veya __italic__
  • **bold** veya __bold__
  • link:[metin](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt metin](/path/img.jpg "başlık")
  • numaralandırılmış liste: 1. Foo 2. Bar
  • to add a line break simply add two spaces to where you would like the new line to be.
  • temel HTML kodları desteklenir

Etiketler :

×23
×4

Asked: 06.12 '2010 saat 08:13

Görüldü : 3,212 defa

En son güncelleme : 20.08 '2011 saat 07:35