blog kaydol giriş hakkında sss

Çocuklar 3 yaş civarında çok soru sorarlar. Çocukların sordukları sorular bazen çok zor olabildiği gibi bazen de ardı arkası kesilmeyen uzun sorular olabiliyor. Çocukların sordukları soruların cevaplanması her zaman çok önemli deniyor. Peki çocukların sorularının cevaplanması neden önemli? cevaplanmazsa ne olur? Cevaplanırsa nasıl cevaplanmalı?

soruldu 05.12 '2010 saat 08:45

ezine's gravatar image

ezine ♦♦
1.1k162342

düzenledi 06.03 '2011 saat 13:17

mertnuhoglu's gravatar image

mertnuhoglu ♦♦
4062512


Meraklı olan miniklerin çevresinde güvendiği kişiler bulunmaktadır. Oda merak ettiklerini haliyle çevresindekilere sorar. Öğrenmek tek amacıdır. Onların sorularını cevaplamak önemlidir. Çünkü eğer cevabı sizden alamazlarsa kendileri farklı yollardan öğrenmeye çalışacaklardır. Belki bir dizide gördükleriyle, belki kendisinden bir iki yaş büyük olan bir çocuğa sorarak ve kimin ne kadar doğru cevaplar vereceğini bilemeyiz. Çocuğun doğru öğrenmesi, meraklarını gidermesi için onların sorularını cevaplamaktan kaçınmamak gerekir.

Cevaplarımız çocuğun anlayabileceği bir şekilde basit ve meraklarını giderecek kadar olmalıdır. Muhakak doğru cevaplar vermeliyiz.

yanıtlandı 09.03 '2011 saat 15:23

semadogru's gravatar image

semadogru
3166816

Yanıtınız
önizleme/normal görünüm

Bu soruyu takip et (abonelik)

Email (geçerli olmalı (kimseye verilmeyecek)):

Buradan (giriş yapmanızın ardından) bu soruyla ilgili güncellemelere dair email haberlerine abone olabilirsiniz.

By RSS:

yanıtlar

Yanıtlar ve Yorumlar

Markdown temelleri

  • *italic* veya __italic__
  • **bold** veya __bold__
  • link:[metin](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt metin](/path/img.jpg "başlık")
  • numaralandırılmış liste: 1. Foo 2. Bar
  • to add a line break simply add two spaces to where you would like the new line to be.
  • temel HTML kodları desteklenir

Etiketler :

×11
×1

Asked: 05.12 '2010 saat 08:45

Görüldü : 2,801 defa

En son güncelleme : 09.03 '2011 saat 15:23