blog kaydol giriş hakkında sss

Özel eğitime muhtaç bireylerin ailelerine nasıl bir eğitim verilmeli?

soruldu 04.12 '2010 saat 11:06

b%C3%BC%C5%9Fra's gravatar image

büşra
2265712

düzenledi 06.03 '2011 saat 13:15

mertnuhoglu's gravatar image

mertnuhoglu ♦♦
4062512


-1

onlarla konuşmalı gerçekleri incitmicek bir şekilde anlatmalı ve eğitim sürecinde beraberliğin önemli olduğunu anlatark başlayabilirsinz

yanıtlandı 10.12 '2010 saat 12:54

pelin's gravatar image

pelin
01

Yanıtınız
önizleme/normal görünüm

Bu soruyu takip et (abonelik)

Email (geçerli olmalı (kimseye verilmeyecek)):

Buradan (giriş yapmanızın ardından) bu soruyla ilgili güncellemelere dair email haberlerine abone olabilirsiniz.

By RSS:

yanıtlar

Yanıtlar ve Yorumlar

Markdown temelleri

  • *italic* veya __italic__
  • **bold** veya __bold__
  • link:[metin](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt metin](/path/img.jpg "başlık")
  • numaralandırılmış liste: 1. Foo 2. Bar
  • to add a line break simply add two spaces to where you would like the new line to be.
  • temel HTML kodları desteklenir

Etiketler :

×5

Asked: 04.12 '2010 saat 11:06

Görüldü : 2,063 defa

En son güncelleme : 06.12 '2010 saat 04:32