blog kaydol giriş hakkında sss

Anaokuluna giden çocuğumuz o sabah okula gitmek istemiyorsa ne yapmalıyız?

soruldu 03.12 '2010 saat 04:29

hasretnuhoglu's gravatar image

hasretnuhoglu ♦♦
1.6k202853

düzenledi 07.03 '2011 saat 02:46


Çocuğunuz anaokuluna gitmek istemiyorsa mutlaka bir sebebi vardır. İlk önce bu sebebi anlamaya çalışmalıyız. Çok fazla sebebi olabilir. Öğretmeninin bir davranışı yüzünden gitmek istemeyebilir veya arkadaşları ona kötü davranıyordur, onlarla birlikte olmak istemez ya da anne babasıyla çok az vakit geçirmiştir ve onlardan ayrılmak istemeyebilir veya bunların dışında çocuğun bir fiziksel rahatsızlığı vardır. Çocuğun anaokuluna gitmek istememe sebebini sorgulamadan, anlamaya çalışarak dinlememizde yarar var. Problemin ne olduğunu öğrendikten sonra, probleme odaklanarak çözmek gerekir.

yanıtlandı 03.12 '2010 saat 04:36

hasretnuhoglu's gravatar image

hasretnuhoglu ♦♦
1.6k202853

Çocuğun okulda da evde de güven duygusuna ihtiyacı var. 3,5 yaşındaydı küçük kızım. Dortmund/Almanya'ya 1 ay süreyle iş için gittim, orada çeşitli koşuşturmalarım olacağından kızımı oradaki Belediye'nin de önerisi ile bir Waldorf anaokuluna yazdırdım. Kızım çok az Almanca biliyordu, hiç anaokuluna gitmemişti, bana çok bağlıydı, benden kolay kolay ayrılamıyordu, utanarak söylüyorum ama arada hala emiyordu. İlk bir hafta hep onunla birlikte anaokulunda gittim. (Bu sayede Waldorf ile ile ilgili çok şey öğrendim ve öğrenmeye devam ediyorum) iki çocuk kızıma yakınlık gösteriyordu, bir de stajyer öğretmen, öğretmen kız Pakistanlı idi ve Türke benziyoru, bir de "onun arabası wa var"şarkısını biliyordu, dolayısıyla kızım onu kendisine yakın hissetti, Waldorf sınıfları kalabalık çeşitli yaş gruplarının birarada olduğu kalabalık sınıflar, Pakistanlı stajyer biraz geç geliyordu, ancak o geldikten sonra ben gidebiliyordu, icabında Selin'e sarılıyor, kucağına alıyordu, ve böylelikle alıştı. Ama anaokuluna severek giderken gitmek istememe halini her iki çocuğumda hiç yaşamadım, büyük kızım ise 2 yaşını biraz geçiyordu Viyana'da anaoku

yanıtlandı 03.06 '2011 saat 18:01

sulesenol's gravatar image

sulesenol
2412311

Okula gitmek istememesi anndeden ayrılmak istememesinden kaynaklanıyorsa ilk zamanlarda çocuk sınıfa anneyle birlikte gelmeli. Anne çocuk akranlarıyla iletişim halindeyken anne de sınıfta bulunmalıdır. daha sonraki zaöamlarda anne kapı önünde oturmalı .. daha sonra zamanla koridora çıkmalı ve en sonunda da okuldan çıkmalıdır. Böylece çocuk hem okula aluışacak hemde annesine ihtiyaç duymayacaktır.

yanıtlandı 28.04 '2011 saat 12:06

puskas_1907's gravatar image

puskas_1907
312

Bence anaokullarında belli zamanlarda anne-babalar sınıflarda etkinlik yapmalı, nasıl mı? Bir hikaye kitabı okuyabilir, onlarla birlikte bir resim yapabilir, şarkı öğretip oyun oynatabilir. Bu fikir bazı insanlar tarafından yadırganabilir ama bence sınıfın dışında tutulan anne babalar sınıf içine mutlaka girmeliler. Bu sayede çocuklar anne ile öğretmen, anne ile arkadaş arasındaki ilişkileri de gözlemleyecekler ve anne tarafından da kabul edilen bir mekan olarak görecekler okulu. Kendilerini bırakılıp gidilen kişiler olarak düşünmeyecekler. Çok önemli bir olay bence

yanıtlandı 07.06 '2011 saat 03:42

hasretnuhoglu's gravatar image

hasretnuhoglu ♦♦
1.6k202853

Yanıtınız
önizleme/normal görünüm

Bu soruyu takip et (abonelik)

Email (geçerli olmalı (kimseye verilmeyecek)):

Buradan (giriş yapmanızın ardından) bu soruyla ilgili güncellemelere dair email haberlerine abone olabilirsiniz.

By RSS:

yanıtlar

Yanıtlar ve Yorumlar

Markdown temelleri

  • *italic* veya __italic__
  • **bold** veya __bold__
  • link:[metin](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt metin](/path/img.jpg "başlık")
  • numaralandırılmış liste: 1. Foo 2. Bar
  • to add a line break simply add two spaces to where you would like the new line to be.
  • temel HTML kodları desteklenir

Etiketler :

×8

Asked: 03.12 '2010 saat 04:29

Görüldü : 3,857 defa

En son güncelleme : 26.09 '2011 saat 15:05