blog kaydol giriş hakkında sss

Çizgi film izleyen çocuklar çizgi filmdeki karakterlerden nasıl etkilenirler?

soruldu 02.12 '2010 saat 12:00

hasretnuhoglu's gravatar image

hasretnuhoglu ♦♦
1.6k202853

düzenledi 06.03 '2011 saat 13:15

mertnuhoglu's gravatar image

mertnuhoglu ♦♦
4062512


Çocukların en çok sevdikleri şeylerin başında çizgi film izlemek gelir. Birçok çocuk hatta hepsi çizgi film izlemeye bayılırlar. Çocuklar özellikle 0-6 yaşları arasında çevrelerini gözlemleyerek ve gördüklerini taklit ederek öğrenirler. Böyle bir durumda severek izledikleri onların çok hoşuna giden bir çizgi filmin ya da çizgi film karakterinin çocukları etkilememesi mümkün gibi görülmüyor. Her çizgi film karakterini çocuğa etkisi farklı farklı olabilir. Çocuklar karakterlerin çoğunlukla davranışalarından ve kıyafetlerinden etkileniyorlar. Onlar gibi giyinip onlar gibi davranıyorlar. Bu durum bazen çocuk için tehlikeli olabiliyor. Çocukların özellikle hayal ve gerçeği ayıramadığı dönemde tehlike olabiliyor. Çizgi film karakterleri her zaman çocukları olumsuz yönde etkilemez. Burada çizgi film karakterinin özellikleri çok önemli... Bazen çok iyi bir karakterde çocukta örnek davranışlar gelişmesine neden olabilir. Bunun içinde ailelerin çocuklarına izlettikleri çizgi filmleri, filmlerin konularını, karakterlerini çok iyi seçerek izletmeleri gerekiyor.

yanıtlandı 15.03 '2011 saat 13:25

ezine's gravatar image

ezine ♦♦
1.1k162342

Çocuklar olağanüstü hayal güçleriyle, kendilerini o karakterin yerine koyarlar ve o karakterin özelliklerini taşıdıklarını düşünebilirler. Örneğin; bazen çocuklar duvardan atlıyorlar ve düşünce hiç bir şey olmayacaklarını düşünüyorlar. Çünkü onlar örümcek adamdır ve örümcek adam atlayınca bir şey olmaz.

Karakterlerini şu şekilde etkileyebileceğini düşünmekteyim; Eğer çocuğun benimseyip örnek aldığı karakter savaşan biriyse çocukta şiddet eğilimi olabilir.

yanıtlandı 09.03 '2011 saat 15:19

semadogru's gravatar image

semadogru
3166816

Yanıtınız
önizleme/normal görünüm

Bu soruyu takip et (abonelik)

Email (geçerli olmalı (kimseye verilmeyecek)):

Buradan (giriş yapmanızın ardından) bu soruyla ilgili güncellemelere dair email haberlerine abone olabilirsiniz.

By RSS:

yanıtlar

Yanıtlar ve Yorumlar

Markdown temelleri

  • *italic* veya __italic__
  • **bold** veya __bold__
  • link:[metin](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt metin](/path/img.jpg "başlık")
  • numaralandırılmış liste: 1. Foo 2. Bar
  • to add a line break simply add two spaces to where you would like the new line to be.
  • temel HTML kodları desteklenir

Etiketler :

×3
×1

Asked: 02.12 '2010 saat 12:00

Görüldü : 3,495 defa

En son güncelleme : 15.03 '2011 saat 13:25