blog kaydol giriş hakkında sss

Okul öncesi dönemde çocukların ilk önce hangi rengi ve ardından hangi renkleri öğrenmesi daha doğru olur? Neden?

soruldu 01.12 '2010 saat 09:27

hasretnuhoglu's gravatar image

hasretnuhoglu ♦♦
1.6k202853

düzenledi 07.03 '2011 saat 02:47


Herşeyde olduğu gibi renk kavramını verirken de basitten karmaşığa doğru bir yol izlenmelidir. çocuğa önce ana daha sonra ara renkler öğretilmelidir. Ana rengi bilmeyen bir çocuk ara rengi öğrenemez ya da karıştırır. (turuncuya, kırmızı denmesi gibi)

yanıtlandı 01.12 '2010 saat 13:08

almina's gravatar image

almina
410121735

Bir çocuğa öncelikle mavi renkten başlanmalıdır öğretilmeye,Çocuğa bu rengi öğretirken oyun şeklinde öğretilmelidir.Anne çocuğa öncelikle mavi rengi göstererek tanıtmalı..Daha sonrada hadi çocuğum birlikte oyuncaklarının arassından mavi renk olan oyuncaklarını bulalım diyerek oyuna dönüştürerek öğretebilir.Daha sonrada yaş aralığına göre ana renkleri öğretmeye başlayabilir.

yanıtlandı 02.04 '2011 saat 07:52

okyanuss's gravatar image

okyanuss
111348

Yanıtınız
önizleme/normal görünüm

Bu soruyu takip et (abonelik)

Email (geçerli olmalı (kimseye verilmeyecek)):

Buradan (giriş yapmanızın ardından) bu soruyla ilgili güncellemelere dair email haberlerine abone olabilirsiniz.

By RSS:

yanıtlar

Yanıtlar ve Yorumlar

Markdown temelleri

  • *italic* veya __italic__
  • **bold** veya __bold__
  • link:[metin](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt metin](/path/img.jpg "başlık")
  • numaralandırılmış liste: 1. Foo 2. Bar
  • to add a line break simply add two spaces to where you would like the new line to be.
  • temel HTML kodları desteklenir

Etiketler :

×1

Asked: 01.12 '2010 saat 09:27

Görüldü : 9,532 defa

En son güncelleme : 02.04 '2011 saat 07:52

İlgili sorular