blog kaydol giriş hakkında sss

Okul öncesi dönemde çocuklara sayılar nasıl öğretilmeli?

soruldu 01.12 '2010 saat 09:25

hasretnuhoglu's gravatar image

hasretnuhoglu ♦♦
1.6k202853

düzenledi 07.03 '2011 saat 02:46


Sayı kavramının kazanılması anaokulu döneminde oldukça zordur, çünkü küçük yaş grubundaki çocuklar somut kavramları anlamaya daha yatkın oldukları için sayılar gibi soyut bir kavramı anlamakta zorluklar yaşarlar. Bu kavramı çocuklara öğretebilmek için düzenlediğimiz tüm aktivitelerde somut çalışmalardan yararlanmalıyız ki çocuklar sayı kavramını istenilen düzeyde öğrenebilsinler.

yanıtlandı 01.12 '2010 saat 09:29

H%C3%BClya's gravatar image

Hülya
1717914

Yanıtınız
önizleme/normal görünüm

Bu soruyu takip et (abonelik)

Email (geçerli olmalı (kimseye verilmeyecek)):

Buradan (giriş yapmanızın ardından) bu soruyla ilgili güncellemelere dair email haberlerine abone olabilirsiniz.

By RSS:

yanıtlar

Yanıtlar ve Yorumlar

Markdown temelleri

  • *italic* veya __italic__
  • **bold** veya __bold__
  • link:[metin](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt metin](/path/img.jpg "başlık")
  • numaralandırılmış liste: 1. Foo 2. Bar
  • to add a line break simply add two spaces to where you would like the new line to be.
  • temel HTML kodları desteklenir

Etiketler :

×23
×1

Asked: 01.12 '2010 saat 09:25

Görüldü : 5,120 defa

En son güncelleme : 07.03 '2011 saat 02:46