blog kaydol giriş hakkında sss

Emzirme bebeğe verilen en büyük armağandır. Ancak belli bir zamandan sonra bu hediyenin geri alınması gerekmektedir.Genellikle bebekler 9-12. aydan önce bırakmayı tercih etmezler. Önerilen en az 1 yıl bebeklerin anne sütü almaları ve emzirmenin 2 yaşına kadar sürdürülebilmesidir.Bu zamanı aşan çocuklar için nasıl teknikler kullanılanılabilir ve nelere dikkat etmeliyiz?

soruldu 01.12 '2010 saat 09:24

H%C3%BClya's gravatar image

Hülya
1717914

düzenledi 06.03 '2011 saat 13:15

mertnuhoglu's gravatar image

mertnuhoglu ♦♦
4062512


2 yaşından sonra çocukların anne sütüne ihtiyacı çok azdır. Çocuk daha çok bir alışkanlık olduğu için ve anneyle birlikteliğini korumak için emmek ister. Bu dönemde çocuk emmeyi bırakmama noktasında direnç gösterebilir. Dirençle karşılaşan anne memeyi bırakma konusunda kararlı olmalı ve tutarlı bir tutum izlemelidir. Sonra çocuğu anladığını sözleriyle belli etmeli ve onun için ne kadar zor bir durum olduğunu anladığını açıkça dile getirmelidir. "Meme emmek çok istiyorsun değil mi? Meme emmek senin için çok değerli, çok istediğini biliyorum" Çocuğu anladığı izlenimini veren anne daha sonra emmenin kendisi için ne kadar zor bir olay olduğunu ve artık anne sütüne ihtiyacı olmadığını, yumuşak bir ses tonuyla anlatmalıdır. Çocuk her meme istediğinde bu açıklamaları mutlaka yapmalıdır. Bazen çocuk çok fazla ağlar, tepinir ama anne her zaman kararlı bir şekilde bu konuşmaları tekrarlamalıdır. Birkaç gün içinde çocuk durumu kabullenir ve artık meme istememeye başlar.

yanıtlandı 01.12 '2010 saat 09:41

hasretnuhoglu's gravatar image

hasretnuhoglu ♦♦
1.6k202853

Yanıtınız
önizleme/normal görünüm

Bu soruyu takip et (abonelik)

Email (geçerli olmalı (kimseye verilmeyecek)):

Buradan (giriş yapmanızın ardından) bu soruyla ilgili güncellemelere dair email haberlerine abone olabilirsiniz.

By RSS:

yanıtlar

Yanıtlar ve Yorumlar

Markdown temelleri

  • *italic* veya __italic__
  • **bold** veya __bold__
  • link:[metin](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt metin](/path/img.jpg "başlık")
  • numaralandırılmış liste: 1. Foo 2. Bar
  • to add a line break simply add two spaces to where you would like the new line to be.
  • temel HTML kodları desteklenir

Etiketler :

×19
×1

Asked: 01.12 '2010 saat 09:24

Görüldü : 3,043 defa

En son güncelleme : 06.12 '2010 saat 04:32