blog kaydol giriş hakkında sss

Her bebeğin farklı gelişimi vardır kıyaslanmamalıdır fakat emeklememe gelişiminde eksiklik mi ifade eder?

soruldu 03.02 '2012 saat 20:31

%C3%B6zge's gravatar image

özge
91347


Emeklemek, bebekten bebeğe çok farklılık gösteren bir eylemdir. Bazı bebekler 6. ayda yavaş yavaş emeklemeye başlarken, bazıları hiç emeklemezler. Bunların tümü normal davranışlardır. Ancak ortalama olarak bebekler 8-9. ayda emeklemeye başlarlar.Bazı bebeklerin emeklememesi, eğer gelişimleri normalse, endişe edilecek bir durum değildir.

yanıtlandı 03.04 '2012 saat 07:34

almina's gravatar image

almina
410121735

Yanıtınız
önizleme/normal görünüm

Bu soruyu takip et (abonelik)

Email (geçerli olmalı (kimseye verilmeyecek)):

Buradan (giriş yapmanızın ardından) bu soruyla ilgili güncellemelere dair email haberlerine abone olabilirsiniz.

By RSS:

yanıtlar

Yanıtlar ve Yorumlar

Markdown temelleri

  • *italic* veya __italic__
  • **bold** veya __bold__
  • link:[metin](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt metin](/path/img.jpg "başlık")
  • numaralandırılmış liste: 1. Foo 2. Bar
  • to add a line break simply add two spaces to where you would like the new line to be.
  • temel HTML kodları desteklenir

Etiketler :

×19
×4

Asked: 03.02 '2012 saat 20:31

Görüldü : 6,441 defa

En son güncelleme : 03.04 '2012 saat 07:34