blog kaydol giriş hakkında sss

Okul Öncesi döneminde drama çocuklar için neden önemlidir??

soruldu 02.01 '2012 saat 16:57

okyanuss's gravatar image

okyanuss
111348


Drama , o anda , herhangi bir metne bağlı kalmadan canlandırma yapma sanatıdır. Çocuklar o anda düşünerek canlandırma yapacakları için bağımsız düşünme yetenekleri gelişir. Gerektiğinde grup olduğu arkadaşlarıyla kafa kafaya verip bir şeyler düşünmesi gerekecektir. Dolayısıyla çocukların iş birliği yapabilme özellikleri gelişecektir. Yeri geldiğinde konuşmadan , sadece jest,mimik ve hareketlerle canlandırma yapacaktır.Dolayısıyla çocukların sözel olmayan iletişimleri gelişecektir. Çocuğun kelime dağarcığını geliştirerek dil gelişimine katkıda bulunur. Çocuk bedenini kullanmayı daha iyi öğrenecektir. Dolayısıyla psikomotor gelişimi desteklenecektir. Dinleme becerisi gelişecektir.

yanıtlandı 06.01 '2012 saat 15:18

Dilekbozkurt1994's gravatar image

Dilekbozkurt1994
681252850

Dramanın çocuklar için en önemli etkisi çocukların yaşayarak ve farkındalığı fark ederek duyarlılığını geliştirir.Empati yeteneğini geliştirerek eğitim ve öğretimde de çocukların öğrenmesinde etkili bir araç olur.Drama sayesinde çocukların gerçek anlamında öğrenmesinde çok etkilidir.Çocukların yaşantısal olarakta deneyim kazanırken bir çok şeyin farkında olmasınada sebeb olur.Dramanın çocukların üzerinde en önemli etkenlerinden biridir bunlar...

yanıtlandı 24.02 '2012 saat 14:25

okyanuss's gravatar image

okyanuss
111348

Yanıtınız
önizleme/normal görünüm

Bu soruyu takip et (abonelik)

Email (geçerli olmalı (kimseye verilmeyecek)):

Buradan (giriş yapmanızın ardından) bu soruyla ilgili güncellemelere dair email haberlerine abone olabilirsiniz.

By RSS:

yanıtlar

Yanıtlar ve Yorumlar

Markdown temelleri

  • *italic* veya __italic__
  • **bold** veya __bold__
  • link:[metin](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt metin](/path/img.jpg "başlık")
  • numaralandırılmış liste: 1. Foo 2. Bar
  • to add a line break simply add two spaces to where you would like the new line to be.
  • temel HTML kodları desteklenir

Etiketler :

×3

Asked: 02.01 '2012 saat 16:57

Görüldü : 6,822 defa

En son güncelleme : 24.02 '2012 saat 14:25