blog kaydol giriş hakkında sss

Hangisi daha kolay çocuk olmak mı yoksa anne-baba olmak mı?

soruldu 21.12 '2011 saat 17:29

culis's gravatar image

culis
75191627


Kesinlikle çocuk olmak bence. Ne şartlarda olursa olsun çocuk olmak; dünyanın kirliliklerininin farkında olup yada olmayıp, ama herşeye rağmen oyun oynayabilmeyi,gülmeyi başarabilmektir. Bunu başka kim yapabilir ki? Bırakın işleri anne baba yapsın.
Büyükler de demez mi hep keşke hep bir çocuk kalabilseydik diye demek ki çocuk olmak gerçekten çok güzel bir şeymiş.

yanıtlandı 17.02 '2012 saat 08:24

%C3%B6zge_'s gravatar image

özge_
1617812

Yanıtınız
önizleme/normal görünüm

Bu soruyu takip et (abonelik)

Email (geçerli olmalı (kimseye verilmeyecek)):

Buradan (giriş yapmanızın ardından) bu soruyla ilgili güncellemelere dair email haberlerine abone olabilirsiniz.

By RSS:

yanıtlar

Yanıtlar ve Yorumlar

Markdown temelleri

  • *italic* veya __italic__
  • **bold** veya __bold__
  • link:[metin](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt metin](/path/img.jpg "başlık")
  • numaralandırılmış liste: 1. Foo 2. Bar
  • to add a line break simply add two spaces to where you would like the new line to be.
  • temel HTML kodları desteklenir

Etiketler :

×66

Asked: 21.12 '2011 saat 17:29

Görüldü : 4,859 defa

En son güncelleme : 17.02 '2012 saat 08:24