blog kaydol giriş hakkında sss

"İki Dil Bir Bavul" filmini izledikten sonra kafama takılan bir soru haline geldi. Kendi konuştuğunuz dilden farklı bir dil konuşulan bir sınıfta siz okul öncesi öğretmeni olarak çocuklarla iletişimi nasıl sağlarsınız? Hangi yöntemleri kullanırsınız? Nasıl stratejiler geliştirebilirsiniz?

soruldu 20.12 '2011 saat 20:21

ezine's gravatar image

ezine ♦♦
1.1k162342

düzenledi 20.12 '2011 saat 20:22

Bu soruyu ilk yanıtlayan siz olun!
önizleme/normal görünüm

Bu soruyu takip et (abonelik)

Email (geçerli olmalı (kimseye verilmeyecek)):

Buradan (giriş yapmanızın ardından) bu soruyla ilgili güncellemelere dair email haberlerine abone olabilirsiniz.

By RSS:

yanıtlar

Yanıtlar ve Yorumlar

Markdown temelleri

  • *italic* veya __italic__
  • **bold** veya __bold__
  • link:[metin](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt metin](/path/img.jpg "başlık")
  • numaralandırılmış liste: 1. Foo 2. Bar
  • to add a line break simply add two spaces to where you would like the new line to be.
  • temel HTML kodları desteklenir

Etiketler :

×7

Asked: 20.12 '2011 saat 20:21

Görüldü : 3,130 defa

En son güncelleme : 20.12 '2011 saat 20:22