blog kaydol giriş hakkında sss

Geleneksel çocuk oyunları daha çok açık havada ve grupla oynanan, her oyunun kendine özgü kuralları belirlenmiş, kazanan ve kaybedenin olduğu, sanal olmayan, sosyal paylaşım aktiviteleridir. Çocuk o ortamda arkadaş kazanır, duygular paylaşılır, kabul görür, beğeni alır, onaylanmazsa profilini düzenler.

Çocuk oyunları olarak aklımıza ilk gelenler saklambaç, körebe, yakartop, istop, mendil kapmaca, köşe kapmaca gibi oyunlardır. Bunlar çocuğun hem mekan algısını geliştirir hem de beden imajı oluşturmasını sağlar. İp ya da topla oynanan bazı oyunlar zamanlama, hızlı düşünme, çabuk karar verme ve uygulama, ritim duygusu ve yön kavramlarını da beraberinde öğretir.

Oyunu kurallarıyla oynayan çocuk davranışlarının sonucuna katlanma, bazen rekabet, bazen empati geliştirme, konsantrasyon kazanma ve daha dikkatli olmaya adaydır.

soruldu 18.11 '2011 saat 13:54

tugceturak's gravatar image

tugceturak
16668

Bu soruyu ilk yanıtlayan siz olun!
önizleme/normal görünüm

Bu soruyu takip et (abonelik)

Email (geçerli olmalı (kimseye verilmeyecek)):

Buradan (giriş yapmanızın ardından) bu soruyla ilgili güncellemelere dair email haberlerine abone olabilirsiniz.

By RSS:

yanıtlar

Yanıtlar ve Yorumlar

Markdown temelleri

  • *italic* veya __italic__
  • **bold** veya __bold__
  • link:[metin](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt metin](/path/img.jpg "başlık")
  • numaralandırılmış liste: 1. Foo 2. Bar
  • to add a line break simply add two spaces to where you would like the new line to be.
  • temel HTML kodları desteklenir

Etiketler :

×11

Asked: 18.11 '2011 saat 13:54

Görüldü : 6,169 defa

En son güncelleme : 18.11 '2011 saat 13:54