blog kaydol giriş hakkında sss

Anne babalar cocuklarına davranısta tek bir çizgiyi tutturmakta zorlanırlar.Anneden gelen başka babadan gelen baska bir yaklaşım çocuğun gelişimde ne gibi etkileri olabilir?

soruldu 28.10 '2011 saat 17:47

betulergen's gravatar image

betulergen
91227

düzenledi 31.10 '2011 saat 17:25

ezine's gravatar image

ezine ♦♦
1.1k162342


Anne baba tutumlarını çocukların sağlıklı bir şekilde gelişmesi ve olumlu bir kişilik kazanmasında olumlu bir etkendir. öncelikle anne baba tutumlarını belirlemeli birlikte karar alıp çocuğa o kararlar neticesinde ortak tutum geliştirmelidirler.o zaman çocuklar olumlu kişilik kazanırken, sorumluluk duygusunu kazanan ve sağlıklı birey olmasını sağlamış oluruz bundan dolayı önemlidir.

yanıtlandı 22.11 '2011 saat 10:35

melike%C3%A7imo%C4%9Flu's gravatar image

melikeçimoğlu
61114

Yanıtınız
önizleme/normal görünüm

Bu soruyu takip et (abonelik)

Email (geçerli olmalı (kimseye verilmeyecek)):

Buradan (giriş yapmanızın ardından) bu soruyla ilgili güncellemelere dair email haberlerine abone olabilirsiniz.

By RSS:

yanıtlar

Yanıtlar ve Yorumlar

Markdown temelleri

  • *italic* veya __italic__
  • **bold** veya __bold__
  • link:[metin](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt metin](/path/img.jpg "başlık")
  • numaralandırılmış liste: 1. Foo 2. Bar
  • to add a line break simply add two spaces to where you would like the new line to be.
  • temel HTML kodları desteklenir

Etiketler :

×23
×3

Asked: 28.10 '2011 saat 17:47

Görüldü : 4,889 defa

En son güncelleme : 22.11 '2011 saat 10:35