blog kaydol giriş hakkında sss

çocukların sorunlarını anlamak onların dünyalarına girebilmek ve empati kurabilmek için neler yapılabilir?

soruldu 28.10 '2011 saat 11:56

betulergen's gravatar image

betulergen
91227


Bir çocuğu anlamanın yolu öncelikle onu dinlemekten geçer. onun kararlarına saygı duyarak fikirlerini dinlemeliyiz. onların yatacılıklarını köreltmemeliyiz. çocukları dinleyerek, onları anlayarak dünyalarına girebiliriz. hiçbir zaman onları öncelikle sorgulamadan , yargılamadan , anlamaya çalışmalıyız ,söylediklerini etkin bir şekilde dinlemeliyiz. Onların düşüncelerini bilmeden hiçbir zaman karar vermemeli , öncelikle onların düşüncelerini öğrenmeliyiz , saygı duymalıyız. Kendimizi , çocukların yerine koyup onların duygu ve düşüncelerini öğrenebiliriz. Tüm dikkatimizi ona vererek , karşımıza alıp sohbet etmeli , ona güzelce sorular sormalı ve ona bir birey olduğunu , önemli olduğunu hissettirerek onları anlayabilir , düşüncelerini öğrenebilir ve onları anlayabiliriz.

yanıtlandı 22.11 '2011 saat 10:06

aydan%20saydam's gravatar image

aydan saydam
161

Yanıtınız
önizleme/normal görünüm

Bu soruyu takip et (abonelik)

Email (geçerli olmalı (kimseye verilmeyecek)):

Buradan (giriş yapmanızın ardından) bu soruyla ilgili güncellemelere dair email haberlerine abone olabilirsiniz.

By RSS:

yanıtlar

Yanıtlar ve Yorumlar

Markdown temelleri

  • *italic* veya __italic__
  • **bold** veya __bold__
  • link:[metin](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt metin](/path/img.jpg "başlık")
  • numaralandırılmış liste: 1. Foo 2. Bar
  • to add a line break simply add two spaces to where you would like the new line to be.
  • temel HTML kodları desteklenir

Etiketler :

×23
×13
×2
×1

Asked: 28.10 '2011 saat 11:56

Görüldü : 4,445 defa

En son güncelleme : 22.11 '2011 saat 10:06