blog kaydol giriş hakkında sss

Çocuklar;depremde onlar için değerli olan birçok şeyi yitirirler,bu afet onların üstünde nasıl bir etki bırakır?Çözüm yolları nelerdir?

soruldu 25.10 '2011 saat 11:51

eminegunes's gravatar image

eminegunes
317710


Deprem çocuklar üzerinde olumsuz etkiler yaratır.Depremde ne yazıkkı birçok cocuk ya evını ya aile bireylerını kaybetmiştir.Buda cocukların ruhsal yapısını, normal zamanda gerçekleşmesi gereken gelişiminde gerilikler ve artık herşeyden korkar hale gelebilir.Deprem sonrasında cocuk ailesi ile birlikte güvende oldugunu hissetmesine ve korunma duygusuna yardımcı olur.

yanıtlandı 28.10 '2011 saat 17:38

betulergen's gravatar image

betulergen
91227

Yanıtınız
önizleme/normal görünüm

Bu soruyu takip et (abonelik)

Email (geçerli olmalı (kimseye verilmeyecek)):

Buradan (giriş yapmanızın ardından) bu soruyla ilgili güncellemelere dair email haberlerine abone olabilirsiniz.

By RSS:

yanıtlar

Yanıtlar ve Yorumlar

Markdown temelleri

  • *italic* veya __italic__
  • **bold** veya __bold__
  • link:[metin](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt metin](/path/img.jpg "başlık")
  • numaralandırılmış liste: 1. Foo 2. Bar
  • to add a line break simply add two spaces to where you would like the new line to be.
  • temel HTML kodları desteklenir

Etiketler :

×3

Asked: 25.10 '2011 saat 11:51

Görüldü : 2,191 defa

En son güncelleme : 28.10 '2011 saat 17:38