blog kaydol giriş hakkında sss

Yeni doğan bebekler genelde iyice sarılır ve kundaklanır,bunu yapmak ne kadar doğrudur?Çocuğun gelişimini ne yönde etkiler?

soruldu 16.10 '2011 saat 13:02

eminegunes's gravatar image

eminegunes
317710


Yenı dogan bebegı kundaklamak yanlış bir uygulamadır.Çünkü bebek dogduktan sonrada anne karnındakı pozisyonda dizleri kıvrık, kalcalar dısa dogru dönüktür,bebek kundaklandıgında bu dogal duruş bozulur ve buda kalca çıkıklığına sebep olabilecegi icin kundaklamak uygun olmaz.

yanıtlandı 28.10 '2011 saat 17:20

betulergen's gravatar image

betulergen
91227

düzenledi 28.10 '2011 saat 17:21

Yanıtınız
önizleme/normal görünüm

Bu soruyu takip et (abonelik)

Email (geçerli olmalı (kimseye verilmeyecek)):

Buradan (giriş yapmanızın ardından) bu soruyla ilgili güncellemelere dair email haberlerine abone olabilirsiniz.

By RSS:

yanıtlar

Yanıtlar ve Yorumlar

Markdown temelleri

  • *italic* veya __italic__
  • **bold** veya __bold__
  • link:[metin](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt metin](/path/img.jpg "başlık")
  • numaralandırılmış liste: 1. Foo 2. Bar
  • to add a line break simply add two spaces to where you would like the new line to be.
  • temel HTML kodları desteklenir

Etiketler :

×19

Asked: 16.10 '2011 saat 13:02

Görüldü : 4,789 defa

En son güncelleme : 28.10 '2011 saat 17:21