blog kaydol giriş hakkında sss

Eğer bir çocuk evlat edinilmişse bu çocuğa söylenmeli midir? Ne zaman?

soruldu 09.10 '2011 saat 10:01

cnsckmak's gravatar image

cnsckmak
46114

düzenledi 09.10 '2011 saat 13:37

ezine's gravatar image

ezine ♦♦
1.1k162342


Çocuğun evlat edinildiği bir ömür boyu saklanamaz. Açıklama ergenlik öncesi yapılırsa ve çocuk edinildiği ailede güven bulursa, ortaya çıkan sorunlar çok daha hafiftir.Birçok uzman, çocuğun durumundan 3-4 yaşlarındda yani okul öncesinde haberdar olması gerektiğine inanır. Hatta bazıları bunun çocuğun: "Bebekler nereden gelir?" sorusunu sormasıyla çözümleneceğini ileri sürer. Çocuğa,"evlat edinmesözcüğü kullanarak açıklama yapılırken, seçildiği belirtilmelidir. 3-6 yaş arasında açıklama yapıldığı takdirde, özdeşim sorunları başgösterebilir. Çocuğun gerçek ebveynini düşünmesi, kaygıya sebep olabilir. Evlat edinen ebeveyn tarafından bırakılma korkusu orataya çıkabilir. Bu kaygılar zamanla artabilir. Bazı uzmanlar, hemen erinlik öncesinde edinildiklerini öğrenen çocukların uygunsuz duygular gösterdiklerini, kendilerini evlat edinen aileye karşı karşı saldırgan olduklarını ve daha sonra onları terkkettiklerini gözlemişlerdir.

yanıtlandı 09.10 '2011 saat 15:22

%C3%B6zge_'s gravatar image

özge_
1617812

Evlat edinen aileler kimi zaman evlat edindikleri çocuğu öylesine benimserler ki bu durum onların gerçekten uzaklaşmalarına ve onu saklamalarına yol açabilir, hatta bir adım ötesinde aileler gerçeğin açığa çıkmaması için sosyal ortamlarını değiştirme yoluna bile gidebilirler. Dolayısıyla aile kendisine çocukları ile birlikte yeni bir hayat kurmaya çalışır, ama unutulmamalıdır ki hiçbir sır sonsuza kadar sır olarak kalmaz. Bu yüzden hem karı koca ilişkisi, hem sosyal çevreyle kurulan ilişki hem de anne-baba ilişkisi göz önünde bulundurularak çocuk mümkün olan en yakın zamanda (yaşının özellikleri dikkate alınıp ona uygun bir metod seçilerek)durumdan haberdar edilmelidir. Ailenin bu süreçte evlat edinme işlemini gerçekleştirdikleri kurumda görev yapan sosyal hizmet uzmanından ya da çocuk psikolojisi alanında uzmanlaşmış psikologlardan ya da aile terapisitlerinden yardım alması önerilmektedir.

yanıtlandı 21.12 '2011 saat 17:12

culis's gravatar image

culis
75191627

Yanıtınız
önizleme/normal görünüm

Bu soruyu takip et (abonelik)

Email (geçerli olmalı (kimseye verilmeyecek)):

Buradan (giriş yapmanızın ardından) bu soruyla ilgili güncellemelere dair email haberlerine abone olabilirsiniz.

By RSS:

yanıtlar

Yanıtlar ve Yorumlar

Markdown temelleri

  • *italic* veya __italic__
  • **bold** veya __bold__
  • link:[metin](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt metin](/path/img.jpg "başlık")
  • numaralandırılmış liste: 1. Foo 2. Bar
  • to add a line break simply add two spaces to where you would like the new line to be.
  • temel HTML kodları desteklenir

Etiketler :

×1

Asked: 09.10 '2011 saat 10:01

Görüldü : 4,245 defa

En son güncelleme : 21.12 '2011 saat 17:12

İlgili sorular