blog kaydol giriş hakkında sss

Çocuğun yaşadığı başarısızlıklar karşısında ebeveynler çocuğa nasıl davranmalıdır? Çocuğuna yardım etmek isteyen aileler bu konuda ne yapmalı? Neyi yapmamalıdır?

soruldu 05.10 '2011 saat 15:18

%C3%B6zge_'s gravatar image

özge_
1617812


Öncelikle anne babalar başarısızlığı olumsuz bir durum olarak algılamaktan vazgeçmeyi denemelidirler. Bunu da çocuklarının başarı ya da başarısızlıklarını diğer faktörleri yoksayarak sadece kendilerine mal etmeyerek sağlayabilirler. Çocuklarını kendilerinin bir yansıması olarak görmeyi bırakmalı ve onların başarısız olduğu durumları kendilerine tutulan bir ayna olarak algılamamalılar. Aksi taktirde sadece başarmaya odaklanmış ve yanlışların insana kattığı değeri hiçbir zaman öğrenememiş ve dolayısıyla yaptıklarından zevk alamayan bir çocukla karşı karşı kalmaya kadar gidebilir süreç.

yanıtlandı 21.12 '2011 saat 17:23

culis's gravatar image

culis
75191627

Yanıtınız
önizleme/normal görünüm

Bu soruyu takip et (abonelik)

Email (geçerli olmalı (kimseye verilmeyecek)):

Buradan (giriş yapmanızın ardından) bu soruyla ilgili güncellemelere dair email haberlerine abone olabilirsiniz.

By RSS:

yanıtlar

Yanıtlar ve Yorumlar

Markdown temelleri

  • *italic* veya __italic__
  • **bold** veya __bold__
  • link:[metin](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt metin](/path/img.jpg "başlık")
  • numaralandırılmış liste: 1. Foo 2. Bar
  • to add a line break simply add two spaces to where you would like the new line to be.
  • temel HTML kodları desteklenir

Etiketler :

×9

Asked: 05.10 '2011 saat 15:18

Görüldü : 3,848 defa

En son güncelleme : 21.12 '2011 saat 17:23