blog kaydol giriş hakkında sss

Çocuklar soru sormayı,hatta bir soruyu cevabını alana dek yılmadan sormayı çok severler,bu konuda oldukça ısrarlıdırlar.Ebevyn bu durumda ne yapmalıdır?Sorduğu kadarını mı cevaplamalıdır?Cevaplayamadığı durumlarda çocuğun ilgisini nasıl dağıtabilir?

soruldu 04.10 '2011 saat 11:39

eminegunes's gravatar image

eminegunes
317710


Çocuklar doğduklarında refleksleri ile dünyaya gelirler.Bu getirdiği refleklesleri kullanarak kendisini ve etrafını keşfetmeye çalışırlar. Bir bakıma çocuklar bu ilk yaşamının yıllarında artan bir merak ile keşfetmeye devam ederler.Merak duygusu çocuğun etrafıyla ilgilendiğini ve onun böylece zihinsel gelişiminin somut belirtisi olduğunu gösterir. Ayrıca çocuk merak duygusuyla öğrenmenin aktif gerçekleşmesi ve bütün gelişim alanlarının gelişmesi açısından önemlidir. Çocukların deneyim kazanmaları ve öğrenmesi açısından merakı bir araç olarak onun merakını öğrenmesi gereken şeylere yönlendirip kazanmalarını sağlayabilir.

yanıtlandı 22.11 '2011 saat 09:15

yyildiz's gravatar image

yyildiz
91117

düzenledi 22.11 '2011 saat 09:29

Çocuklarda merak duygusu ve onun bastırılıp engellenmemesi çok önemlidir.Çocuk merak ediyorsa ve soru soruyorsa öğreniyor demektir.Onun sık sık sorduğu soruları sabırla dinleyerek cevap verilmesi gerekir.Çocuğun sorduğu sorunun cevabı bilinmediği takdirde çocukla beraber araştırma öğrenme yolları aranmalıdır.

yanıtlandı 22.11 '2011 saat 09:27

didem%20ulu%C3%A7's gravatar image

didem uluç
162

Çocuklar hayata başladıklarından itibaren merak ve keşfetme gücü ile gelmektedirler. Bu yüzden öğrenme süreci demek bir açıdan da 'merak duygusu 'anlamına gelir. Çocuklarımınzın merak etme duygularını öldürmeyelim. Merak duygusu çocukların hayattada ki nesneleri, olayları ve becerileri anlaması ve anlamdırmasını sağlar. Çocuk bu sayede yaparak ve yaşayarak öğrenmesi, yaşamındaki nesneleri ilişkilendirerek öğrenmesi çocuklar için önemlidir. Bilgileri en iyi şekilde ögrenip kullanabilmesi önemli bir süreçtir. Herkes merak ederek, araştırarak öğrenmektedir.

yanıtlandı 22.11 '2011 saat 09:50

melike_cesmeci's gravatar image

melike_cesmeci
1

Yanıtınız
önizleme/normal görünüm

Bu soruyu takip et (abonelik)

Email (geçerli olmalı (kimseye verilmeyecek)):

Buradan (giriş yapmanızın ardından) bu soruyla ilgili güncellemelere dair email haberlerine abone olabilirsiniz.

By RSS:

yanıtlar

Yanıtlar ve Yorumlar

Markdown temelleri

  • *italic* veya __italic__
  • **bold** veya __bold__
  • link:[metin](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt metin](/path/img.jpg "başlık")
  • numaralandırılmış liste: 1. Foo 2. Bar
  • to add a line break simply add two spaces to where you would like the new line to be.
  • temel HTML kodları desteklenir

Etiketler :

×3

Asked: 04.10 '2011 saat 11:39

Görüldü : 4,367 defa

En son güncelleme : 22.11 '2011 saat 09:50