blog kaydol giriş hakkında sss

Çocukların anne ve baba arasında yatmalarının sebepleri nelerdir?

soruldu 04.10 '2011 saat 10:45

burcuerdo%C4%9Fan's gravatar image

burcuerdoğan
16336


Aslında bunun bırden çok nedenı olabilir cocuk birşeylerden korktugu ıcın yada anne-babalarıyla yeterince beraber olamadıklarından,anne babasının yanında kendını güvende hissetme duygusundan dolayı yatmak isteyebilirler...

yanıtlandı 15.10 '2011 saat 14:04

betulergen's gravatar image

betulergen
91227

Yanıtınız
önizleme/normal görünüm

Bu soruyu takip et (abonelik)

Email (geçerli olmalı (kimseye verilmeyecek)):

Buradan (giriş yapmanızın ardından) bu soruyla ilgili güncellemelere dair email haberlerine abone olabilirsiniz.

By RSS:

yanıtlar

Yanıtlar ve Yorumlar

Markdown temelleri

  • *italic* veya __italic__
  • **bold** veya __bold__
  • link:[metin](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt metin](/path/img.jpg "başlık")
  • numaralandırılmış liste: 1. Foo 2. Bar
  • to add a line break simply add two spaces to where you would like the new line to be.
  • temel HTML kodları desteklenir

Etiketler :

×2

Asked: 04.10 '2011 saat 10:45

Görüldü : 2,188 defa

En son güncelleme : 15.10 '2011 saat 14:04

İlgili sorular