blog kaydol giriş hakkında sss

Çocuğumuz çevreden,televizyondan duyduğu kötü sözleri,küfürleri,saygısız davranışları aynen yapıyorsa çocuğumuza nasıl davranmalıyız? Bu davaranış çocukta nasıl söndürülebilir? Bu durumda anne-babalara düşen görevler nelerdir?

soruldu 02.10 '2011 saat 15:14

%C3%B6zge_'s gravatar image

özge_
1617812

Bu soruyu ilk yanıtlayan siz olun!
önizleme/normal görünüm

Bu soruyu takip et (abonelik)

Email (geçerli olmalı (kimseye verilmeyecek)):

Buradan (giriş yapmanızın ardından) bu soruyla ilgili güncellemelere dair email haberlerine abone olabilirsiniz.

By RSS:

yanıtlar

Yanıtlar ve Yorumlar

Markdown temelleri

  • *italic* veya __italic__
  • **bold** veya __bold__
  • link:[metin](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt metin](/path/img.jpg "başlık")
  • numaralandırılmış liste: 1. Foo 2. Bar
  • to add a line break simply add two spaces to where you would like the new line to be.
  • temel HTML kodları desteklenir

Etiketler :

×7

Asked: 02.10 '2011 saat 15:14

Görüldü : 1,729 defa

En son güncelleme : 02.10 '2011 saat 15:14