blog kaydol giriş hakkında sss

Okul öncesi kurumlarda bazı çocukların arkadaşlarına şiddet uyguladıklarını görüyoruz. Bir çocuk arkadaşına vurduğunda biz yetişkinler nasıl bir tepki göstermeliyiz?

soruldu 29.09 '2011 saat 17:18

saadet%20efil's gravatar image

saadet efil
16113

düzenledi 30.09 '2011 saat 02:35

hasretnuhoglu's gravatar image

hasretnuhoglu ♦♦
1.6k202853


'Ben’ kavramının ortaya çıktığı ilk yıllarda çocuklarda negatif tutum ve davranışlara sıklıkla rastlanabilir. Çocuk, kendisi giyinmek, yemek yemek koşmak ve oynamak ister, engellendiğin de aşırı tepki, öfke, ağlama, tepinme, vurma, tekmeleme, istediği yapılmadığında eşyalara ya da kendine zarar verme gibi tepkisel saldırgan davranışlar gösterebilir. Okul öncesi dönemde büyüme ve gelişme ile birlikte bağımsızlığın artması, çocukların kendi bedenlerinin farkına varmaları özellikle erkek çocuklarının bedensel güçlerinin farkına varmaları, bunu kullanmalarına neden olur. Annesi-babası çocuk tepindiğinde onunla konuşmak, sorunu anlamak ve sakin olmak yerine, bağırıyor, çekiştiriyor hatta vuruyor ve sonunda istediğini yapmasına izin veriyorsa, çok değil iki-üç kez bunu denemişse olumsuz davranışı öğrenmiş ve saldırgan davranış pekişmiş oluyor. Ev ve okul ortamında kesinlikle sözel ve fiziksel şiddetten kaçınmalı Çocuğun saldırgan davranışları cezalandırıldığı veya dayakla durdurulmaya çalışıldığında bu, saldırganlık örneği olmaktan başka bir işe yaramaz. Saldırgan davranışlar konuşulmalı, sonuçlarının neler olabileceği anlatılmalı, aynı durumla karşılaşsa neler hissedeceği üzerinde durulmalı.Çocuğa duygu ve düşüncelerini anlatma olanağı ve sabrı gösterilmeli.İki çocuk arasında oyun esnasında olabilecek tepkisel davranışlarda, taraf tutulmamalı daha iyi, olumlu ve paylaşımcı nasıl oynayacakları konusunda yardımcı olmalı.Saldırgan davranış karşısında davranış durdurulmalı asla ödül niteliği taşıyan tavizler verilmemeli. Saldırgan davranışın altında yatan temel nedenlerin neler olabileceği araştırılmalı Evde ve okulda yapabileceği yaşına uygun görev ve sorumluluklar verilmeli.Çocuğun saldırgan davranışlarında yetişkinlere düşen en önemli görev sakin olmak, dinlemek, anlatmak, yol göstermek ve model olmak ve en önemlisi sevgi dilini, sözel ve bedensel olarak mutlaka kullanmak ve olumlu davranışı takdir ve teşvik etmektir. (Anadolu Sağlık Merkezi’nden Psikolog Sevil Usanmaz)

yanıtlandı 03.04 '2012 saat 08:04

almina's gravatar image

almina
410121735

Yanıtınız
önizleme/normal görünüm

Bu soruyu takip et (abonelik)

Email (geçerli olmalı (kimseye verilmeyecek)):

Buradan (giriş yapmanızın ardından) bu soruyla ilgili güncellemelere dair email haberlerine abone olabilirsiniz.

By RSS:

yanıtlar

Yanıtlar ve Yorumlar

Markdown temelleri

  • *italic* veya __italic__
  • **bold** veya __bold__
  • link:[metin](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt metin](/path/img.jpg "başlık")
  • numaralandırılmış liste: 1. Foo 2. Bar
  • to add a line break simply add two spaces to where you would like the new line to be.
  • temel HTML kodları desteklenir

Etiketler :

×2
×1

Asked: 29.09 '2011 saat 17:18

Görüldü : 17,326 defa

En son güncelleme : 03.04 '2012 saat 08:04