blog kaydol giriş hakkında sss

Çocuklar neden çizgi film karakterlerine özenirler? Neden kendilerini onların yerlerine koymaya çalışırlar?

soruldu 29.09 '2011 saat 16:41

tu%C4%9F%C3%A7es%C4%B1kan's gravatar image

tuğçesıkan
1112

düzenledi 30.09 '2011 saat 02:38

hasretnuhoglu's gravatar image

hasretnuhoglu ♦♦
1.6k202853


Çocukların çizgi film karakterlerine bu kadar çok özenmelerini en önemli nedeni henüz hayal ve gerçeği tam olarak ayıramamalarıdır. Çocuklar izledikleri kahramanlarında onları yaşadığı dünyada yaşayıp onlar gibi olduklarını düşündükleri zaman kahramanları takit etmeye başlarlar. Özellikler günümüzde güç faktörünün oldukça yoğun işlendiği karakterler ve bu karakterlere film içerisinde verilen tepkiler cazip gelir ve onun gibi olmaya çalışır. O karakter gibi olursa, onun gibi giyinirse, onun yaptıklarını yaparsa aynı tepkileri kendisininde alacağını düşünür. Böyle düşünceler içerisinde oldukları zaman o karakterlerin gerçek olamayacaklarını, sonuçlarını ve tehlikelerini düşünemezler. Henüz bilşsel olarak böyle bir düşünceye sahip değildirler. Çizgi filmede ağ atarak uçan örümcek adamın bir hayal ürünü olduğunu kavrayamadıkları için kendileri de uçmaya çalışırlar...

yanıtlandı 20.12 '2011 saat 20:04

ezine's gravatar image

ezine ♦♦
1.1k162342

düzenledi 20.12 '2011 saat 20:05

Yanıtınız
önizleme/normal görünüm

Bu soruyu takip et (abonelik)

Email (geçerli olmalı (kimseye verilmeyecek)):

Buradan (giriş yapmanızın ardından) bu soruyla ilgili güncellemelere dair email haberlerine abone olabilirsiniz.

By RSS:

yanıtlar

Yanıtlar ve Yorumlar

Markdown temelleri

  • *italic* veya __italic__
  • **bold** veya __bold__
  • link:[metin](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt metin](/path/img.jpg "başlık")
  • numaralandırılmış liste: 1. Foo 2. Bar
  • to add a line break simply add two spaces to where you would like the new line to be.
  • temel HTML kodları desteklenir

Etiketler :

×3
×1

Asked: 29.09 '2011 saat 16:41

Görüldü : 4,154 defa

En son güncelleme : 20.12 '2011 saat 20:05