blog kaydol giriş hakkında sss

Yenidoğan Bir Bebek Neden Sık Sık Ağlar?

soruldu 29.09 '2011 saat 13:23

tugceermis's gravatar image

tugceermis
1223


yeni doğan bebeğin ağlaması için onlarca sebep olabilir bir derdi olabilir karnı ağrıyor olabilir gazı olablir karnı aç olabilir kulağı ayrıyabilir ve bizimle sorunlarını paylaşamadıığı için biz de bazen ilk bakısta anlayamadığımız için ne sorunu oldugunu bebeği rahat ettirmekte güçlük çekebiliriz

yanıtlandı 29.09 '2011 saat 13:28

Dilekbozkurt1994's gravatar image

Dilekbozkurt1994
681252850

Yanıtınız
önizleme/normal görünüm

Bu soruyu takip et (abonelik)

Email (geçerli olmalı (kimseye verilmeyecek)):

Buradan (giriş yapmanızın ardından) bu soruyla ilgili güncellemelere dair email haberlerine abone olabilirsiniz.

By RSS:

yanıtlar

Yanıtlar ve Yorumlar

Markdown temelleri

  • *italic* veya __italic__
  • **bold** veya __bold__
  • link:[metin](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt metin](/path/img.jpg "başlık")
  • numaralandırılmış liste: 1. Foo 2. Bar
  • to add a line break simply add two spaces to where you would like the new line to be.
  • temel HTML kodları desteklenir

Etiketler :

×2

Asked: 29.09 '2011 saat 13:23

Görüldü : 1,653 defa

En son güncelleme : 29.09 '2011 saat 13:28