blog kaydol giriş hakkında sss

Çocuklara hayvan sevgisi sadece anlatılarak kazandırlır mı ya da onları hayvanlarla bir araya getirip mi bu sevgiyi kazandırabiliriz?

soruldu 29.11 '2010 saat 14:00

merve's gravatar image

merve
1364410

düzenledi 06.03 '2011 saat 13:19

mertnuhoglu's gravatar image

mertnuhoglu ♦♦
4062512


cocuga hayvan sevgisi verilmesi bence eve kücük bir hayvan alınabilir örnegin kuş veya balık cocukla beraber hayvana bir isim takılır cocuk hayvana yem verebilir cocuk bu şekilde hayvanı seer ve benimser bence.

yanıtlandı 29.11 '2010 saat 14:12

serenatozgekoc's gravatar image

serenatozgekoc
46224

Onlara hayvanlarında bir canlı olduğu, insanlar gibi onlarında yaşamaya hakkı olduğu, yaşama alanlarının korunması gerektiği öğretilmedir. Sokakta bulunan hayvanlar ve evcil hayvanlar konusunda bilinçlendirilmelidir.Doğayı kendimiz dışında canlılarla (bitkiler ve hayvanlarla) paylaştığımızı unutmamız gerektiği anlatılmalıdır. Bu eğitim hayvanların konuştuğu değişik hikayelerle, dramalarla ya da evde bir hayvan beslenerek, hayvanat bahçelerine gezi düzenlenerek, onların yaşam ve yaşama alanları ile ilgili bilgiler verilerek bilinçlendirilmelidir.

yanıtlandı 29.11 '2010 saat 14:26

elifsinol's gravatar image

elifsinol
33171017

Yanıtınız
önizleme/normal görünüm

Bu soruyu takip et (abonelik)

Email (geçerli olmalı (kimseye verilmeyecek)):

Buradan (giriş yapmanızın ardından) bu soruyla ilgili güncellemelere dair email haberlerine abone olabilirsiniz.

By RSS:

yanıtlar

Yanıtlar ve Yorumlar

Markdown temelleri

  • *italic* veya __italic__
  • **bold** veya __bold__
  • link:[metin](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt metin](/path/img.jpg "başlık")
  • numaralandırılmış liste: 1. Foo 2. Bar
  • to add a line break simply add two spaces to where you would like the new line to be.
  • temel HTML kodları desteklenir

Etiketler :

×4
×3

Asked: 29.11 '2010 saat 14:00

Görüldü : 6,256 defa

En son güncelleme : 06.12 '2010 saat 04:32