blog kaydol giriş hakkında sss

Ödüllendirme ve ceza verme yöntemi gerçekten doğru bir yöntemidir? Tam olarak çocuk bunu kaç yaşında idrak eder?

soruldu 28.09 '2011 saat 17:55

nejlaulusoygedik's gravatar image

nejlaulusoygedik
46225

düzenledi 31.10 '2011 saat 17:35

ezine's gravatar image

ezine ♦♦
1.1k162342


çocuklar genellikle iki durum arasında ilişki kurmaya başladıkları 3 yaş döneminde ödül ve cezayı idrak etmeye başlarlar. ödüllendirme ve ceza yöntemleri uygun ve etkili bir şekilde kullanıldığında doğru yöntemler olabilir diye düşünüyorum. çünkü ödüllendirme ile anne babalar çocuklarına "teşekkür etme" fırsatı buluyorlar. ödül sadece somut olarak verilen hediyeler değildir. bir gülümseme, övgü, sevgi ya da beğeni çocukların bunlara daha çok ihtiyacı var. iyi bir ödüllendirme sisteminde ilk olarak çocuğun iyi davranışından hemen sonra karşılığının verilmesi gerekir aksi takdirde çocuk aradaki ilişkiyi kuramaya bilir. çocuğu överken ya da beğenimizi belli ederken kesinlikle göz teması kurup ses tonumuzu memniniyetimizi belli eder bir şekilde ayarlamalıyız. çocuğa tam olarak neyi ödüllendirdiğimizi açık bir şekilde belirtmeliyiz. sadece küçük şeyleri değil ufak tefek olumlu davranışlarını da övmeliyiz ki davranışı tekrarlamasını sağlayalım. en önemlisi de sonucu değil çabayı ödüllendirmemiz. sonuç ne olursa olsun çocuğun çabası göz önüne alınarak ödüllendirilmeli ki hevesi kaçmadan başka bir zamanda yapabileceğini anlayabilsin. ve son olarak da herkesin içinde ödüllendirebiliriz diyebilirim. ceza konusunda da dayak ya da bağırmak etkisiz ceza yöntemleridir. bunları uyguladığımızda her seferinde dozunu artırmamız gerekir ki bir süre sonra etkisini yitirir ve önemli olan kısım da çocuğun gelişime zarar verir. eğer etkili bir ceza yöntemi uygulamak istiyorsak yine ödül sisteminde olduğu gibi cezada da olumsuz davranıştan hemen sonra vermeliyiz ki aradaki ilişkiyi çocuk kurabilsin. ödülün tersine cezada çocuğun yanında başka birileri varken kesinlikle cezalandırmamalıyız ki özgüven kaybına neden olmayalım. cezayı uygularken çocuğun kişiliğini değil de sadece tek bir davranışına yönelik uygulandığını belirtelim. cezanın çok fazla çeşidi var etkili yöntemlerden birisi sevdiği bir durumdan ya da nesneden uzaklaştırmadır.ama bu sevgiden ya da anne babadan mahrum bırakma anlamında değildir. ufak bir oyuncağı ya da o ortamda bir iki dakikalık uzaklaştırma gibi yöntemlerdir.

yanıtlandı 10.11 '2011 saat 13:40

g%C3%BClizar's gravatar image

gülizar
3011112

Yanıtınız
önizleme/normal görünüm

Bu soruyu takip et (abonelik)

Email (geçerli olmalı (kimseye verilmeyecek)):

Buradan (giriş yapmanızın ardından) bu soruyla ilgili güncellemelere dair email haberlerine abone olabilirsiniz.

By RSS:

yanıtlar

Yanıtlar ve Yorumlar

Markdown temelleri

  • *italic* veya __italic__
  • **bold** veya __bold__
  • link:[metin](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt metin](/path/img.jpg "başlık")
  • numaralandırılmış liste: 1. Foo 2. Bar
  • to add a line break simply add two spaces to where you would like the new line to be.
  • temel HTML kodları desteklenir

Etiketler :

×4

Asked: 28.09 '2011 saat 17:55

Görüldü : 8,502 defa

En son güncelleme : 10.11 '2011 saat 13:40