blog kaydol giriş hakkında sss

Gelişimin hızlı olduğu dönemlerde çevre çocuğun gelişimini etkiler mi? Çocuğun gelişimini nasıl etkiler?

soruldu 28.09 '2011 saat 16:26

esranur's gravatar image

esranur
136349

düzenledi 30.09 '2011 saat 02:52

hasretnuhoglu's gravatar image

hasretnuhoglu ♦♦
1.6k202853


Çocuk doğumdan sonra bütün alanlarında hızlı bir gelişim içindedir. Bu hızlılık 6 yaşına kadar sürer, sonra bu aşırı hızda bir düşme olur. Buluğ çağında büyüme ve gelişmede tekrar bir hızlılık göze çarpar. İşte bu hızlılık dönemlerinde çocuğun çevresinde meydana gelen olaylar onları çok yoğun bir şekilde etkiler. Bu dönemler de aldığı olumlu uyarıcılar çocukların gelişimine büyük katkıda bulunr. Çocuklar öğrendikleri becerilerin %70'ine yakın bir bölümünü 0-6 yaşları arasında kazanırlar. İlk yaşlardaki bu hızlı gelişmede öğrenmenin payı çok büyüktür. Kendi çevresini tanımak için yaptığı çabalar ona pek çok şey öğretmektedir. Okul çağına kadar birçok kişilik özellikleri çocukta yerleşmeye ve kökleşmeye başlar. Bu etkiler yetiişkinlik çağında da kendini göstermektedir. Bu nedenle gelişimin hızlı olduğu dönemlerde çocuklar ve gençler kötü çevre koşullarından uzak tutulmalıdır.

yanıtlandı 23.10 '2011 saat 11:59

%C3%B6zge_'s gravatar image

özge_
1617812

Yanıtınız
önizleme/normal görünüm

Bu soruyu takip et (abonelik)

Email (geçerli olmalı (kimseye verilmeyecek)):

Buradan (giriş yapmanızın ardından) bu soruyla ilgili güncellemelere dair email haberlerine abone olabilirsiniz.

By RSS:

yanıtlar

Yanıtlar ve Yorumlar

Markdown temelleri

  • *italic* veya __italic__
  • **bold** veya __bold__
  • link:[metin](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt metin](/path/img.jpg "başlık")
  • numaralandırılmış liste: 1. Foo 2. Bar
  • to add a line break simply add two spaces to where you would like the new line to be.
  • temel HTML kodları desteklenir

Etiketler :

×14

Asked: 28.09 '2011 saat 16:26

Görüldü : 2,442 defa

En son güncelleme : 23.10 '2011 saat 11:59