blog kaydol giriş hakkında sss

Çocuğun tuvalet eğitimine hazır olduğunu nasıl anlarız ?

soruldu 28.09 '2011 saat 16:23

esranur's gravatar image

esranur
136349

düzenledi 30.09 '2011 saat 02:50

hasretnuhoglu's gravatar image

hasretnuhoglu ♦♦
1.6k202853


Kilotunu kendi kendine indirip kaldırabilir.Ev halkının tuvalet/banyo hareketlerini taklit etmeye çalışır.Kakasının geldiğini belli eder veya söyler.kendince kaka ve çiş anlamına gelen kelimeleri kullanır.Basit emirleri anlar ve uygular. (Örnek: Oyuncağı al vb).Artık kakalı bezler çocuğu rahatsız eder ve onunla durmak istemez.3-4 saatlik kuru dönemleri olur.Mesane kasları idrarını tutacak kadar olgunlaşmıştır.Bağımsızlık isteğini belli etmektedir.Yürüyebilmekte ve oturabilmektedir.

yanıtlandı 28.09 '2011 saat 18:08

nejlaulusoygedik's gravatar image

nejlaulusoygedik
46225

Tuvalet eğitimi genelde çocuklar için 1,5 - 2,5 yaş arasında olmalıdır. Bu süreden erken bir tuvalet eğitimi vermek veya geç kalmak çocuklarda genelde tuvalet alışkanlığı problemlerine yol açar . Bu döneme gelen çocuk genelde tuvalet eğitimine hazır olduğunun bazı işaretlerini verir. Bunlardan bazıları şu şekilde sıralanabilir; Çocuk 1-2 saat kuru kalabilmektedir , tuvalet zamanı geldiğinde bu durumun farkına vardığının işaretlerini verir , ara sıra gündüz uykularından kuru kalkmaya başlar ve asıl olarak genel gelişim seviyesi olarak yaşında seyir izliyorsa bu eğitimi almaya hazır diyebiliriz. Genelde çocuğun tuvalet eğitimi tuvalete girmeden önce dışarıda bir lazımlık aracılığı ile olursa bu duruma alışması kolay olabilir

yanıtlandı 29.09 '2011 saat 13:25

tugceermis's gravatar image

tugceermis
1223

Yanıtınız
önizleme/normal görünüm

Bu soruyu takip et (abonelik)

Email (geçerli olmalı (kimseye verilmeyecek)):

Buradan (giriş yapmanızın ardından) bu soruyla ilgili güncellemelere dair email haberlerine abone olabilirsiniz.

By RSS:

yanıtlar

Yanıtlar ve Yorumlar

Markdown temelleri

  • *italic* veya __italic__
  • **bold** veya __bold__
  • link:[metin](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt metin](/path/img.jpg "başlık")
  • numaralandırılmış liste: 1. Foo 2. Bar
  • to add a line break simply add two spaces to where you would like the new line to be.
  • temel HTML kodları desteklenir

Etiketler :

×22
×1

Asked: 28.09 '2011 saat 16:23

Görüldü : 3,695 defa

En son güncelleme : 30.09 '2011 saat 02:50