blog kaydol giriş hakkında sss

Bebek ne sıklıkta doktora gitmelidir ?

soruldu 28.09 '2011 saat 14:09

sevtapcelik's gravatar image

sevtapcelik
41224


Uzmanlara göre bebekler doğumdan ilk 6 ay arası ayda bir kere mutlaka doktora götürülmelidir. Daha sonra ki aylarda iki ayda bir şekilden götürülebilir. Bu süre bebeğin büyümesiyle daha seyrekleşerek devam edebilir. Ben bir bebeğin 2 yaşın kadar ayda bir kere belirli bir doktora götürülmesi taraftarıyım. Çünkü doğumdan 2 yaşına kadar olan süreç gelişim en hızlı ve temellerin atıldığı dönemdir. Bu süreç içerisinde birçok sorun erken teşhis edilebilir. Gelişimle ilgili problemler, engellilik durumları, kalıtsal hastalıklar ve bebeğe ileride tehlike oluşturabilcek herşey fark edilebilir. 2 yaında sonra bu süre daha seyrek olabilir. Ailenin durumuna ve bebeğin sağlığına göre rutin kontroller devam ettirilebilir.

yanıtlandı 20.12 '2011 saat 20:16

ezine's gravatar image

ezine ♦♦
1.1k162342

Yanıtınız
önizleme/normal görünüm

Bu soruyu takip et (abonelik)

Email (geçerli olmalı (kimseye verilmeyecek)):

Buradan (giriş yapmanızın ardından) bu soruyla ilgili güncellemelere dair email haberlerine abone olabilirsiniz.

By RSS:

yanıtlar

Yanıtlar ve Yorumlar

Markdown temelleri

  • *italic* veya __italic__
  • **bold** veya __bold__
  • link:[metin](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt metin](/path/img.jpg "başlık")
  • numaralandırılmış liste: 1. Foo 2. Bar
  • to add a line break simply add two spaces to where you would like the new line to be.
  • temel HTML kodları desteklenir

Etiketler :

×2

Asked: 28.09 '2011 saat 14:09

Görüldü : 4,441 defa

En son güncelleme : 20.12 '2011 saat 20:16