blog kaydol giriş hakkında sss

Bebek kanalları DVD'ler süper kahramanlar bebeğin zekasını geliştirir mi? yoksa bebeğin zekasında olumsuzluklar mı yaratır ?

soruldu 28.09 '2011 saat 14:07

Dilekbozkurt1994's gravatar image

Dilekbozkurt1994
681252850

düzenledi 02.10 '2011 saat 13:42


Bebeklikten itibaren bütün çocuklar çevrelerinden sürekli bir şeyler öğrenirler. DVD, televizyon vb. şeylerde çevre başlığı altına alınabilir. Öğrenmeye açık olan bebek tabi ki izlediği ve gördüğü süper kahramanlardan da gelişimi etkilenir. Bu etki olumlu olabileceği gibi olumsuzda olabilir. Çocuklarda davranış bozukluklarına, sürekli izleme pozisyonunda olacağı için psikomotor gelişimde yavaşlamalara, göz sağlığına, yaratıcı düşünce gücüne olumsuz etkileri olabilir. Bunların yanı sıra örnek davranışlar kazanabilir.Görsel algısına ve yaratıcılığına pozitif etkiler yapabilir. Tabi ki bunu belirleyen bebek kanallarını (programların), DVD ve çocuğun gördüğü diğer unsurların özellikleri belirler. Ailelerin ve eğitimcilerin konu hakkında gösterdikleri özveri ile bebeğin gelişimine pozitif izler bırakılabilir. Son olarak en önemli etkenlerden biri ise herşeyin dozunu ayarlayabilmektir.

yanıtlandı 20.12 '2011 saat 19:53

ezine's gravatar image

ezine ♦♦
1.1k162342

Yanıtınız
önizleme/normal görünüm

Bu soruyu takip et (abonelik)

Email (geçerli olmalı (kimseye verilmeyecek)):

Buradan (giriş yapmanızın ardından) bu soruyla ilgili güncellemelere dair email haberlerine abone olabilirsiniz.

By RSS:

yanıtlar

Yanıtlar ve Yorumlar

Markdown temelleri

  • *italic* veya __italic__
  • **bold** veya __bold__
  • link:[metin](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt metin](/path/img.jpg "başlık")
  • numaralandırılmış liste: 1. Foo 2. Bar
  • to add a line break simply add two spaces to where you would like the new line to be.
  • temel HTML kodları desteklenir

Etiketler :

×22
×19
×7
×4

Asked: 28.09 '2011 saat 14:07

Görüldü : 4,737 defa

En son güncelleme : 20.12 '2011 saat 19:53