blog kaydol giriş hakkında sss

Bir aylık bebeğin günde kaç saat uyuması sağlığı için gereklidir?

soruldu 28.09 '2011 saat 14:06

sevtapcelik's gravatar image

sevtapcelik
41224

düzenledi 30.09 '2011 saat 03:07

hasretnuhoglu's gravatar image

hasretnuhoglu ♦♦
1.6k202853


ortalama 15 saat,bazılarında 18-20 saate kadar çıkabilir.

yanıtlandı 28.09 '2011 saat 16:53

esranur's gravatar image

esranur
136349

Yanıtınız
önizleme/normal görünüm

Bu soruyu takip et (abonelik)

Email (geçerli olmalı (kimseye verilmeyecek)):

Buradan (giriş yapmanızın ardından) bu soruyla ilgili güncellemelere dair email haberlerine abone olabilirsiniz.

By RSS:

yanıtlar

Yanıtlar ve Yorumlar

Markdown temelleri

  • *italic* veya __italic__
  • **bold** veya __bold__
  • link:[metin](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt metin](/path/img.jpg "başlık")
  • numaralandırılmış liste: 1. Foo 2. Bar
  • to add a line break simply add two spaces to where you would like the new line to be.
  • temel HTML kodları desteklenir

Etiketler :

×2

Asked: 28.09 '2011 saat 14:06

Görüldü : 2,939 defa

En son güncelleme : 30.09 '2011 saat 03:07