blog kaydol giriş hakkında sss

1:Okul öncesi dönemde haftalık konularımızı işlerken uygalamalarımızda görsellik ve öğrenme arasında bir ilişki varmıdır? 2:Görsellik olmadan öğrenme ne kadar etkilidir ? 3:Öğrenmede görselliğin etkileri nelerdir? 4:Görsellik hangi gelişim alanlarını destekler?

soruldu 29.11 '2010 saat 13:59

aylin's gravatar image

aylin
61114

düzenledi 06.03 '2011 saat 13:19

mertnuhoglu's gravatar image

mertnuhoglu ♦♦
4062512


Yeni öğrenilen bilgilerin daha etkili öğrenimi ve unutulmayacak şekilde öğrenilmesi, öğrenimlerimizin %70'i görsel olarak gerçekleştiğini düşünecek olursak okul öncesi eğitimde bizde haftalık konularımızı işlerken görselliği en üst seviyede tutmalı ve anlattığımız konuları somutlaştırark çocukların birebir görerek öğrenmelerini sağlamalıyız. Örn:O haftaki konumuz şekiller ise muhakak şekilleri temsil eden bir pano oluşturulmalı çocukların duydukları (kare,üçgen,dikdörtgen) şekillerinin görsel olarak göstererek anlatmalıyız .Bu durum görsellik ve öğrenme arasındaki ilişkiyi göstermektedir.

yanıtlandı 29.11 '2010 saat 14:12

aylin's gravatar image

aylin
61114

1- Görsellik öğrenmede %80 etkilidir. 2- görsellik olmadan da öğrenme gerçekleşir fakat görselliğin olması öğrenmeyi kolaylaştırır, kalıcılığı sağlar.

yanıtlandı 29.11 '2010 saat 14:04

semadogru's gravatar image

semadogru
3166816

Görsellik her yaşta önemli olduğu gibi okul öncesi dönemde daha önemlidir. Çocuğa öğretilecek bir nesneyi sadece anlatmak yerine o nesneye birebir dokunması öğrenmesi açısında daha etkili ve kalıcı olacaktır. Bu nedenle okul öncesi dönemde çocuğa konu öğretilirken görsellik ön planda olmalıdır.

yanıtlandı 29.11 '2010 saat 14:20

elifsinol's gravatar image

elifsinol
33171017

Yanıtınız
önizleme/normal görünüm

Bu soruyu takip et (abonelik)

Email (geçerli olmalı (kimseye verilmeyecek)):

Buradan (giriş yapmanızın ardından) bu soruyla ilgili güncellemelere dair email haberlerine abone olabilirsiniz.

By RSS:

yanıtlar

Yanıtlar ve Yorumlar

Markdown temelleri

  • *italic* veya __italic__
  • **bold** veya __bold__
  • link:[metin](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt metin](/path/img.jpg "başlık")
  • numaralandırılmış liste: 1. Foo 2. Bar
  • to add a line break simply add two spaces to where you would like the new line to be.
  • temel HTML kodları desteklenir

Etiketler :

×11
×2
×1

Asked: 29.11 '2010 saat 13:59

Görüldü : 4,984 defa

En son güncelleme : 06.12 '2010 saat 04:32