blog kaydol giriş hakkında sss

Çocuklarda mülkiyet kavramı var mıdır? Hangi yaşlarda kazanılır? Mülkiyet kavramı yokken çocuk ne gibi davranışlar sergiler?

soruldu 28.09 '2011 saat 12:50

tugceturak's gravatar image

tugceturak
16668

düzenledi 30.09 '2011 saat 03:09

hasretnuhoglu's gravatar image

hasretnuhoglu ♦♦
1.6k202853


Okulöncesı dönem cocukları aslında benmerkezcıdırler.Yanı onlar ıcın sadece kendılerı vardır ve onun isteklerının herzaman yerıne getirilmesını isterler..Arkadaşından ızınsız oyuncagını alıp benım diyebilir.Bir başkasının eşyasının izinsiz almanın uygun olmadıgını, benım ve onun kavramlarını daha oturtamadıgı ve mülkiyet kavramının gelışmemiş olmasından dolayı böyle yapıyor olaiblir..

yanıtlandı 15.10 '2011 saat 14:20

betulergen's gravatar image

betulergen
91227

Yanıtınız
önizleme/normal görünüm

Bu soruyu takip et (abonelik)

Email (geçerli olmalı (kimseye verilmeyecek)):

Buradan (giriş yapmanızın ardından) bu soruyla ilgili güncellemelere dair email haberlerine abone olabilirsiniz.

By RSS:

yanıtlar

Yanıtlar ve Yorumlar

Markdown temelleri

  • *italic* veya __italic__
  • **bold** veya __bold__
  • link:[metin](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt metin](/path/img.jpg "başlık")
  • numaralandırılmış liste: 1. Foo 2. Bar
  • to add a line break simply add two spaces to where you would like the new line to be.
  • temel HTML kodları desteklenir

Etiketler :

×66
×1

Asked: 28.09 '2011 saat 12:50

Görüldü : 3,735 defa

En son güncelleme : 15.10 '2011 saat 14:20