blog kaydol giriş hakkında sss

1- Davranış bozuklukları neden olur? 2- Davranış bozukluklarında ne gibi davranışlar görülür? 3- Oluşan davranış bozuklukları nasıldüzeltilebilir? 4- Davranış bozuklukları tamamen ortadan kaldırılabilinirmi? 5- çocukta oluşan bu davranışalar kaarsında anne- babanın tutumu nasıl olmalıdır?

soruldu 29.11 '2010 saat 13:57

tueaydin's gravatar image

tueaydin
136459

düzenledi 06.03 '2011 saat 13:22

mertnuhoglu's gravatar image

mertnuhoglu ♦♦
4062512


davranış bozukluklarında su belirtiler görülür: alt ıslatma kekemelik parmak emme tırnak yeme yemek bozuklukları iştahsızlık korku,fobi alt ıslatma gibi belirtiler görülür.

yanıtlandı 29.11 '2010 saat 14:02

tueaydin's gravatar image

tueaydin
136459

Yanıtınız
önizleme/normal görünüm

Bu soruyu takip et (abonelik)

Email (geçerli olmalı (kimseye verilmeyecek)):

Buradan (giriş yapmanızın ardından) bu soruyla ilgili güncellemelere dair email haberlerine abone olabilirsiniz.

By RSS:

yanıtlar

Yanıtlar ve Yorumlar

Markdown temelleri

  • *italic* veya __italic__
  • **bold** veya __bold__
  • link:[metin](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt metin](/path/img.jpg "başlık")
  • numaralandırılmış liste: 1. Foo 2. Bar
  • to add a line break simply add two spaces to where you would like the new line to be.
  • temel HTML kodları desteklenir

Etiketler :

×13
×10
×8

Asked: 29.11 '2010 saat 13:57

Görüldü : 2,585 defa

En son güncelleme : 06.12 '2010 saat 04:32